Mümtaz Soysal Çürüyüşten Dirilişe E-BOOK - Mümtaz Soysal Çürüyüşten Dirilişe E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Mümtaz Soysal   >   Çürüyüşten Dirilişe E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-22 tarihinden bu yana 112 defa online okundu ve 160 defa indirildi.

Mümtaz Soysal Çürüyüşten Dirilişe E-kitap, Mümtaz Soysal Çürüyüşten Dirilişe E-Book
Mümtaz Soysal tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Çürüyüşten Dirilişe isimli kitabın açıklaması :

Türkiye, sorunlary çok bir ülke.Anlatmaya, çözüm yollaryny saymaya kitaplar yetmez.
Ciddi sorunlar bunalymlara, patlamalara da dönü?ebilir;ivedi çözümler gerek.

Bunlary olabildi?ince çabuk ortaya koymak elbet gereklidir.

Ama Türkiye'nin gelece?ini dü?ünmeye sorunlarla ba?lamak yanly?. Her gün birço?u

gereksiz, incir çekirde?ini doldurmayan, aslynda sorun olmayan sorunlarla

bo?u?mak,bu topluma çok zaman kaybettiriyor.

Böyle bir tutum,Türkiye'yi dünyanyn temposundan uzak kalmaya, yary?tan
dü?meye sürükleyebilir.

Oysa Türkiye, ba?ta en de?erli varly?y gençlik olmak üzere, elindeki kaynaklary

de?erlendirmek için yitirecek zamany olmayan bir ülke.

Bu ülkenin muhtaç oldu?u, umuttur, gelece?e güvenle bakabilmektir.

Bunun için de, umudu ve güveni getirecek çyky? noktalarynyn yakalanmasy gerek.

Sorunlar, ancak, insanlary bu çyky? noktalaryna götürecek vesileler olabilir.

Meclis'teki partiler, istenen umudu ve güveni vermiyor.

Meclis dy?yndakiler ise, güçsüz.

Bu kitapçyk, böyle bir umudu ve güveni yakalamak için hangi gözlemlerden kalkarak

ne gibi ilkelere yönelmek gerekti?ini belirtme amacyny ta?yyor.

Son yyllaryn yaygyn izlenimi, her yerde ve her ?eyde genel bir çürüyü? izlenimidir.

Bu izlenimi silmek ve Türkiye için yeniden dirili?in yolunu açmak, ancak çürüyü?e

ili?kin do?ru gözlemler yapmakla ve gözlemlerin y?y?ynda
toplumu dirili?e götürecek olan do?ru ilkeleri belirlemekle ba?arylabilir.

Zaten gözlenen durumlaryn ço?u, bu ilkelere uyulmady?y için ortaya çykmy?tyr.
Ylkeler, elbet tek ba?laryna dirili?i gerçekle?tirmeye yetmez.

Ylke, sözcü?ün kökeninden da anla?ylaca?y gibi, "ilk"olaarak gözönünde tutulmasy

gereken do?ru dü?üncenin,davrany? düsturunun özetleni?idir.

Öte yandan, dirili?e yönelmenin birinci ko?ulu, ilkeleri benimseyenlerin uygulayycy

iktidar gücüne eri?meleri ve bu gücü kullanyrken benimsedikleri ilkelere uygun

davranmalarydyr.

Ylkeyi benimsemek, her eylemde, her adymda ona harfi harfine uymak anlamyna gelmez.

Ylke, do?rultu gösterir. Ama, gerçekler ve zorunluluklar ilkelere uymayy
zorla?tyracaktyr.

Önemli olan, ilkenin davrany? ve eylemlere y?yk tutmasy, önlerini aydynlatmasydyr.

Zorunluluklar ortadan kalktykça yeni uygulamalar ilkelere yakla?acak,ilkelerle

tutarly hedefler gerçekle?tikçe eski durumlar ilkelere göre de?i?tirilecektir.


Çürüyüşten Dirilişe Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.