Miguel Asin Palacios Dante ve İslam E-BOOK - Miguel Asin Palacios Dante ve İslam E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Miguel Asin Palacios   >   Dante ve İslam E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-21 tarihinden bu yana 211 defa online okundu ve 579 defa indirildi.

Miguel Asin Palacios Dante ve İslam E-kitap, Miguel Asin Palacios Dante ve İslam E-Book
Miguel Asin Palacios tarafından yazılan ve Edebiyat , kategori klasmanında olan Dante ve İslam isimli kitabın açıklaması :

Dante ve büyük eseri için, yüzyyllar boyunca sayysyz kitap ve makale yazylmy?, ancak içlerinden biri, yaratty?y ?a?kynlyk ve hatta öfke dalgasyyla, hepsini geride byrakmy?tyr: Miguel Asin Palacios’un La Escatologia Musulmana en la Divina Comedia’sy ya da Türkçe çevirisinin ba?ly?yyla: Dante ve Yslam.

Yalnyzca Ytalyan edebiyatynyn de?il, bütün bir Baty edebiyatynyn da ba?yapytlaryndan biri olan Ylahi Komedya ile, Mirac kyssasy ve Ybn Arabi’nin eserleri arasyndaki çarpycy benzerlik, Palaicos’a göre Dante’nin Yslam kaynaklaryndan esinlendi?i ve beslendi?i anlamyna geliyordu.

Bu cüretkâr tez, Baty dünyasynda ve özellikle Dante ara?tyrmacylary arasynda büyük bir sarsyntyya yol açty ve çürütülmesi için sayysyz çaly?ma yapyldy; ancak tarty?malar asla son bulmady. Kar?yla?tyrmaly edebiyat çaly?malarynyn daha da olgunla?ty?y günümüzdeyse, ibre Palacios’un tezinin do?rulu?undan yana…

Edebiyat tarihinin en ilginç tarty?malaryndan birini yaratan bu önemli çaly?ma nihayet Türkçede!
“Dante’nin yazdyklarynda ke?fetmi? oldu?umuz, Yslami kültüre yakynlyk ifade eden sayysyz belirti, Dante’nin zihninin Yslami modellerin etkisine kapaly olmady?yny, aksine onlary özümsemeye yatkyn oldu?unu kanytlamaktadyr… modelle kopya arasyndaki benzerli?e i?aret eden olgulary, modelin kopyadan önce var oldu?unu ve ikisi arasynda bir ileti?imin varly?yny kanytlady?ymyza göre, taklidin gerçekten vuku buldu?u yönündeki tezimize ciddi bir itiraz yöneltilemez… Bundan böyle, Yslami literatürün, Dante’nin ?iirinin görkemli müjdecileri arasynda hak etti?i onurlu yeri yadsymak da mümkün de?ildir.


Dante ve İslam Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.