Michel Foucault Bir Aile Cinayeti E-BOOK - Michel Foucault Bir Aile Cinayeti E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Michel Foucault   >   Bir Aile Cinayeti E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-21 tarihinden bu yana 296 defa online okundu ve 599 defa indirildi.

Michel Foucault Bir Aile Cinayeti E-kitap, Michel Foucault Bir Aile Cinayeti E-Book
Michel Foucault tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Bir Aile Cinayeti isimli kitabın açıklaması :

Bu 21. yüzyyl aile cinayetini tartarken nasyl yakla?ymlar sergiledi?imizi ince ince didikleyebilsek, Foucault usulü bir arkeoloji çaly?masyyla içinde bulundu?umuz toplum üzerine bir ideolojik örgütlenmeler haritasy çykarabiliriz. Michel Foucault'nun birkaç arkada?yyla birlikte e?ildikleri vaka 19. yüzyyl Fransasy'nda genç bir köylü tarafyndan i?lenmi? cinayetlerdi. 'Annemi, Kyz Karde?imi ve Erkek Karde?imi Katleden Ben, Pierre Riviere' adyny ta?yyan çaly?manyn alt ba?ly?y da '19. Yüzyylda Bir Aile Cinayeti'dir. Bir ana-baba katili üstüne o dönem adalet mekanizmasynyn, typla el ele vererek çaty?maly-çeli?kili bir çözümleme gayretine giri?mesini izlerken dönem hakkynda önemli ?eyler ö?reniriz. Akyl ve delilik arasyndaki gerilimli alanyn toplumsal yansymalaryna tanyk oluruz. Görünürde böylesine vah?i bir eylemi gerçekle?tirmesinde bir neden saptanamayan, köylülerin deli ya da budala diye adlandyrdy?y Riviere'in kar?ysynda bütün silahlaryny takynmy? yargyya ve tarihe büyük bir sürprizi vardyr. Biraz okuma yazmasy oldu?unu söyleyen Riviere, duru?masyny bekledi?i hücrede ola?anüstü bir metin kaleme alyr. Bu uzun hikâye, adeta Dostoyevski'nin elinden çykmy?, güçlü mü güçlü bir metindir. Pierre Riviere, o metinde anasy ile karde?lerini bir budama satyryyla do?rady?ynda doru?una kavu?an hayatyny neredeyse bir edebiyat adamynyn yetkinli?iyle hikâye eder. Do?al olarak da Foucault ve arkada?laryny cezbeden de budur. Yoksa o dönemde ana-baba katli, pek de nadir rastlanyr olaylardan de?ildir. Senede 15, bazen daha da fazla böyle vakayla kar?yla?yldy?y belirtilmi?. O dönemde tam da krala yapylmy? bir suikastyn ana-baba katliyle özde?le?tirildi?ini ve en büyük suç olarak görüldü?ünü de belirtelim. Katilin dile gelmesi, kendi aryzaly ruh halini de mükemmel bir dil ve gözlem gücüyle aktarabilmesi elbette çok sarsycy. Yazdyklaryndan çykan savsöz: 'Her ?ey babamyn mutlulu?u ve huzuru için.' Riviere sonuçta cinayeti hain anasy ve kyz karde?ini öldürüp babasyny huzura kavu?turmak için i?ledi?ini belirtiyor.


Bir Aile Cinayeti Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.