Erol Bilbilik Zeitgeist Ne Anlatıyor E-BOOK - Erol Bilbilik Zeitgeist Ne Anlatıyor E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Erol Bilbilik   >   Zeitgeist Ne Anlatıyor E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-13 tarihinden bu yana 307 defa online okundu ve 1866 defa indirildi.

Erol Bilbilik Zeitgeist Ne Anlatıyor E-kitap, Erol Bilbilik Zeitgeist Ne Anlatıyor E-Book
Erol Bilbilik tarafından yazılan ve Fizik , kategori klasmanında olan Zeitgeist Ne Anlatıyor isimli kitabın açıklaması :

Peter Joseph’in ünlü filmi Zeitgeist The Movie hayatymyza 2007 yylynda girdi. 2008 yylyndaysa piyasaya Zeitgeist Addendum çykty. Her iki film de kysa sûrede büyük bir popülerli?e kavu?tu. Yakyn bir tarihte üçüncü filmin gösterime girece?i ilân ediliyor. Internet üzerinden bedava indirilebilen filmlerin yakla?yk 100 milyon ki?i tarafyndan izlendi?i tahmin ediliyor. Mesele sadece sayyyla da ilgili de?il. ABD ve sistem kar?yty çevreler arasynda Zeitgeist'in savundu?u fikirler hyzla yayylyyor. Internet sayesinde Zeitgeist Hareketi ady altynda örgütlenmeye çaly?ylyyor.
Peki, Zeitgeist hakikaten bir sistem ele?tirisi yapyyor mu?
Kaynaklary ne kadar güvenilir?
Yleri sürdü?ü tezler hangi dünya görü?ünün ürünü?
11 Eylül Olaylary ya da perde arkasyndan dünyayy yönetenler hakkyndaky iddialary komplo teorisi my yoksa Amerikan kar?ytly?y my?
Dinler tarihi bir aldatmacadan my ibaret?
Zeitgeist ile New Age akymlary arasynda bir ili?ki var my?
Venüs Projesi gerçekle?ebilir mi?
Enerji konusunda söylenenler do?ru mu?
Zeitgeist Ne Anlatyyor? bütün bu sorulara çe?itli yanytlar veriyor Farkly yazar ve ara?tyrmacylar Zeitgeist belgesellerini farkly açylardan de?erlendiriyor. Emrah Alpat, Zeitgeist The Movie'nin dine baky?yny ve ileri sürdü?ü tezleri büyük bir titizlikle inceliyor. Sinema ele?tirmeni Tunca Arslan, her iki filmin sistem kar?ytly?yny e?lenceli bir üslupla ele alyyor. Ara?tyrmacy yazar Erol Bilbilik enerji meselesinden yola çykarak Zeitgeist'a de?i?ik bir açydan yakla?yyor. Haluk Hepkon, her iki filmin komplo teorileri ve New Age akymlarla ili?kisini de?erlendiriyor. Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsü nde görev yapan Karin Liebhart ise ufuk açycy makalesinde ezoterik ve okültik akymlaryn a?yry sa?cy akymlarla olan ba?lantylaryny gözler önüne seriyor.
Zeitgeist Ne Anlatyyor?Zeitgeist filmlerini izleyen, izlemeyi dü?ünen ya da popüler kültürün son ürünü olan bu filmlerin etrafynda kopan tarty?maya ilgisiz kalmak istemeyen herkese ele?tirel ve farkly baky? açylary vaat ediyor.


Zeitgeist Ne Anlatıyor Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.