Jean Deny Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları E-BOOK - Jean Deny Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Jean Deny   >   Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-12 tarihinden bu yana 302 defa online okundu ve 420 defa indirildi.

Jean Deny Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları E-kitap, Jean Deny Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları E-Book
Jean Deny tarafından yazılan ve Edebiyat , kategori klasmanında olan Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları isimli kitabın açıklaması :

Türkçe üzerine Türk ve yabancy birçok yazar tarafyndan dil bilgisi kitaby yazylmy? ve yazylmaktadyr. Özellikle Türkçenin kurallary ve i?leyi? manty?y, her zaman yabancy dil uzmanlarynda hayranlyk uyandyrmy?tyr. Yabancy dil uzmanlarynyn bu hayranly?y Türkçenin hem bir yabancy gözüyle incelenmesini hem de ba?ka diller ile kar?yla?tyrylmasyny sa?lamy?tyr. Bu ara?tyrmalar yalnyzca yabancy dil uzmanlary için de?il, ayny zamanda kendi ana dili üzerine çaly?an dil uzmanlary için de bir zenginlik olmu?tur.

Balyk, içinde oldu?u denizin farkynda olmaz imi?. DENY’nin bu çaly?masy bazen bir Türk’ün kendi dilini kullanyrken farkyna varmady?y ayrymlary bazen de notlamaya gerek duyulmayan bir yöredeki deyim ve atasözlerini bulma imkâny vermi?tir. Bu yönüyle kitap yalnyzca bir dil bilgisi kitaby niteli?i ta?ymayyp ayny zamanda bir kültür aktarycysy olmu?tur. Yçindeki bilgiler bugün de geçerli olmakla birlikte verilen örneklerde dönemin ses de?i?meleri bire bir korunmu? ve böylece o dönemin telaffuz özelliklerinin de tanynmasy ve bilinmesinin sa?lanmasy dü?ünülmü?tür. Bununla birlikte bu kitap hem konulary i?leyi? syrasy hem de içerik bilgisi olarak Türk dil bilgisi yazarly?ynyn olu?masynda bir ba?langyç olmu?tur.


Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.