İris Murdoch Ateş ve Güneş E-BOOK - İris Murdoch Ateş ve Güneş E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

İris Murdoch   >   Ateş ve Güneş E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-10 tarihinden bu yana 201 defa online okundu ve 374 defa indirildi.

İris Murdoch Ateş ve Güneş E-kitap, İris Murdoch Ateş ve Güneş E-Book
İris Murdoch tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Ateş ve Güneş isimli kitabın açıklaması :

Romancy ve felsefeci Iris Murdoch'un, "Romanesk Konferanslary"na dayanarak kaleme aldy?y bir çaly?ma olan Ate? ve Güne?: Platon Sanatçylary Niçin Dy?lady?, antikça?yn en önemli filozoflaryndan Platon'un genel olarak "sanat"a kar?y takynmy? oldu?u ku?kucu tavryn dü?ünsel temellerini irdelemektedir. Iris Murdoch, bir yandan, "sanat" ve "sanatçylyk" kavramlarynyn ünlü filozofun çe?itli metinlerinde ortaya çyky? biçimlerini incelerken, bir yandan da, "gerçek" kavramy ile bir çe?it sofistlik olarak gördü?ü "sanat" olgusu arasyndaki karma?yk ili?kiyi, sanatçylaryn "gerçe?i çarpytan" ki?iler olduklary yolundaki savyn geçerlilik düzlemlerini syky bir ele?tirel süzgeçten geçirir.Murdoch'a göre, Platon'un "sanat"a kar?y çyky?ynyn temelinde, "dinsel ö?e" ön plandadyr. Platon'a göre, sanat tehlikelidir, çünkü sanat esas olarak "tinsel olan"y taklit eder ve kyly?yny inceden inceye de?i?tirip önemsizle?tirir.

Sanatçylar dinsel imgelerle sorumsuzca oynarlar. Hatta Platon'a bakylyrsa, sanatyn oyunbazly?ynda u?ursuzca bir yan vardyr, kötülü?ün çekemezlik dolu ve e?lenceli bir kabullenili?idir sanat. Gerçek logos, en yüksek hakikat kar?ysynda sessiz kalyr; ama sanat objesi kendi gevezeli?ini sever, hakikati de?il, kendini sever ve öncesiz-sonrasyz olmayy arzular.


Ateş ve Güneş Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.