İbrahim Kaya Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk E-BOOK - İbrahim Kaya Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

İbrahim Kaya   >   Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-09 tarihinden bu yana 112 defa online okundu ve 205 defa indirildi.

İbrahim Kaya Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk E-kitap, İbrahim Kaya Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk E-Book
İbrahim Kaya tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk isimli kitabın açıklaması :

Ynsanyn ve toplumlumun güvende olma hissi dikkate alyndy?ynda terörün insanly?yn ba?langycyndan beri bir tehdit olu?turdu?u dü?ünülebilir. Devletler belki de bu tehdidi ortadan kaldyrarak güvenli?i sa?lamak üzere yapylanmy?lardyr. Toplum düzenini sa?lamaya yönelik kurallaryn ortak amacy, bir bütün olarak toplumun ve onu olu?turan bireylerin varly?yny koruyarak güven içinde devamlylyklarynyn sa?lanmasy olmu?tur.
Terör çok çe?itli nedenlerden ortaya çykabilece?i gibi, yine çok çe?itli ?ekillerde tezahür edebilir. Terörün amacynyn en genel anlamda siyasal oldu?unu söylemek mümkündür. Bunun içerisine dinsel, etnik, felsefi motifler de girmektedir A?yry korku, deh?et (tedhi?) anlamyna gelen terör, bir yöntem olarak kullanyldy?ynda kar?ymyza terörizm (tedhi?çilik) çykar.


Terörle Mücadele ve Uluslararası Hukuk Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.