Fuat Bozkurt Türklerin Dini E-BOOK - Fuat Bozkurt Türklerin Dini E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Fuat Bozkurt   >   Türklerin Dini E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-07 tarihinden bu yana 178 defa online okundu ve 210 defa indirildi.

Fuat Bozkurt Türklerin Dini E-kitap, Fuat Bozkurt Türklerin Dini E-Book
Fuat Bozkurt tarafından yazılan ve Kültür Eserleri , kategori klasmanında olan Türklerin Dini isimli kitabın açıklaması :

Din, hemen her toplumda oldu?u gibi, Türk toplumunda da kültürün önemli bir ö?esi durumundadyr. Bireyin ki?ili?ini bulmasynda etkin rol oynamy?tyr. Osmanly Devleti'nin kurulu?undan bir süre sonra Yslamcylyk devlet deste?i ile yerle?ir. Yslam'yn kurallary i?lenmeye ba?lar. 600 yyl gibi bir süreç içinde Yslam tüm Anadolu insanyna damgasyny vurur. Onun ulusal bilincini yok etme pahasyna potasynda eritir. 1908 yylynda Me?rutiyet yönetimi ile Türklük bilinci yaratma çabalary ba?lar. Bu çaba Cumhuriyet döneminde de yo?un biçimde sürer. Nedir, söz konusu çaba bir yandan Cumhuriyet aydynynda de?er bo?lu?u yaratyrken, bir yandan da Anadolu insanyny yeni düzene kar?y direnmeye iter. Altmy? yyly a?kyn süredir varolan bu bocalamayy, Yslam'yn yapysyny ve Türk toplumuna etkilerini anlamadan tanymlamak olasy de?ildir.

Kitabyn son satyrlarydyr
"Ey Atatürk nerdesin? Yeti?tirdi?in ku?a?yndan olanlar ancak ?ark diyaryna geldikleri zaman my seni daha iyi anlayacaklar? Senin, hani o damarlaryndaki saf kanla ö?ündü?ün gençlerin kimileri ?imdi benim gördü?üm gerilikleri getirme istikametine ?imdiden dönmü? de?iller mi? Aman, buralara gelmesinler seni anlamak için. Öyle marifetler ö?renebilirler ki, senin adyny Türk tarihinin sayfalaryndan bir daha okunmayacak derinlikte kazyyacaklar. Daha ?imdiden hissediyorum ki, tuttuklary yol Türkiye'ye de ayny ?eyleri getirmeye do?ru gidiyor. "


Türklerin Dini Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.