Fatma Taşdemir Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi E-BOOK - Fatma Taşdemir Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Fatma Taşdemir   >   Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-06 tarihinden bu yana 253 defa online okundu ve 146 defa indirildi.

Fatma Taşdemir Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi E-kitap, Fatma Taşdemir Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi E-Book
Fatma Taşdemir tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi isimli kitabın açıklaması :

Terörizm bir çe?it suçtur; bir çe?it tiyatrodur; ve bir çe?it sava?tyr". 11 Eylül terörist saldyrylary, sadece uluslararasy toplumun terörizmle mücadele çabalarynyn geli?imi açysyndan de?il ayny zamanda devlet merkezli bir hukuk olan Uluslararasy Hukukun geli?imi açysyndan da bir dönüm noktasy te?kil etmektedir. (...)
Klasik anlamdaki 'silahly saldyry' kavramyny de?i?tiren 11 Eylül saldyrylaryna yanyt olarak ABD Afganistan'a müdahale etmi? ve bu müdahaleyi BM Andla?masy md. 51 çerçevesinde me?ru müdafaa hakkyna dayandyrmy?tyr. ABD'nin bu me?rula?tyrmasynyn uluslararasy toplum tarafyndan kabul edilmi? olmasy terörizme kar?y kuvvet kullanylma hukukunun geli?iminde devrimsel nitelikte bir geli?medir. (...) Bu geli?meler, geçmi? yyllarda terörizme kar?y ülkesi dy?ynda da kuvvet kullanmak zorunda kalan ve bu alandaki mücadelesini sürdürmek zorunda olan Türkiye açysyndan büyük önem ta?ymaktadyr. Yalnyzca nükleer ve benzeri silahlara sahip olmak uluslararasy örfi hukuk altynda hukuka aykyry olmady?y açyktyr. Bu çerçevede bu tür silahlaryn kullanylmasy ya da tehdidi olmaksyzyn; sadece bu tür silahlara sahip olmanyn bir “silahly saldyry" sayylmasy mümkün de?ildir. Devletlere açykça ihkak-y hak niteli?inde olan tasarruftan hakly kylma imkany veren Bush Doktrini, Uluslararasy Hukuka aykyrydyr.
Hukuksal incelikleri bir kenara byrakan Bush Doktrini ve Mart 2003'te gerçekle?tirilen Irak'y Özgürle?tirme Operasyonu ile kolektif güvenlik sistemi yeniden “marjinalle?tirilmi?”, "araçsalla?ttyrylmy?" ve ’ikincille?tirilmi?tir'.
Uluslararasy bary? ve güvenli?in korunmasyny ön plana çykaran "klasik okulun' ö?retisi do?rultusunda hazyrlanan bu kitap; Uluslararasy Hukukun son derece güncel ve önemli bir konusunu hem teorik hem de pratik açydan ele almakta; kitlesel ?iddet ve çaty?ma riskine en açyk ülkeler grubunda yer alan Türkiye'nin de güvenlik ihtiyaçlaryna hizmet etmektedir


Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.