Ekber S. Ahmed İslam ve Antropoloji E-BOOK - Ekber S. Ahmed İslam ve Antropoloji E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ekber S. Ahmed   >   İslam ve Antropoloji E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-06 tarihinden bu yana 236 defa online okundu ve 11413 defa indirildi.

Ekber S. Ahmed İslam ve Antropoloji E-kitap, Ekber S. Ahmed İslam ve Antropoloji E-Book
Ekber S. Ahmed tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan İslam ve Antropoloji isimli kitabın açıklaması :

Ça?ymyzda Yslamyn yeniden do?u?unu öngörmekte, yahut onun önemini de?erlendirmekte aciz kalan Batyly Yslamiyatçylar ve onun halklary, yakyn zamanlarda en parlak yanly?laryndan birini yapmaya cesaret etmi?lerdi. Onlar islam toplumundaki seküler, laik akymlary ikinci Dünya Sava?yndan sonraki sürecin mantyki bir geli?imi olarak dü?ünmü?lerdi. Böyle bir istikamete bir ku?ak önceki Oryantalistler tarafyndan i?aret edilmi?ti. Bununla beraber, modern zamanlaryn alimleri kör bir ?ekilde, seleflerinin açty?y yolu takip ediyor ve ayny hatalara dü?üyor görünüyor...

Öte yandan Baty'da yeti?mi? Müslüman alimler de ayny hatayy yapyyorlar.Yslami dirili?in dinamizmi, islam aydynlarynyn öngörülerini reddederek onlary ?a?yrtmy?tyr. Yslami dirili?in gücünü teslim ederek, Müslümanlar, ?imdi, onun güzel ve dinamik saiklerinden en iyi ?ekilde yararlanmak amacyyla ona uygun yeni istikametler tayin etmelidirler...

Antropologlar, Sokrates'in "Ben bir Atinaly, yahut bir Yunanly de?ilim, fakat bir dünya vatanda?yyym" ifadesini hatyrlamakla iyi yaparlar. Son tahlilde antropolog, kendini, kültürünü ve evrenini a?arak, çevresindekilere, renk, statü ya da inanca bakmadan özel insanlyk kavramyna göre konu?abilece?i ve onlary anlayabilece?i bir konuma ula?malydyr. Bu duygu, büyük Veda Hutbesi'nde insanly?a ?öyle seslenen Hz. Peygamber (sav)'in zayyf bir yankysydyr. "Allah, bölünmeyesiniz diye, sizi birbirinize karde? kylmy?tyr.


İslam ve Antropoloji Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.