Caner Taslaman KüreselleŞme Sürecinde Türkiye'de İslam E-BOOK - Caner Taslaman KüreselleŞme Sürecinde Türkiye'de İslam E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Caner Taslaman   >   KüreselleŞme Sürecinde Türkiye'de İslam E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2013-01-02 tarihinden bu yana 157 defa online okundu ve 185 defa indirildi.

Caner Taslaman KüreselleŞme Sürecinde Türkiye'de İslam E-kitap, Caner Taslaman KüreselleŞme Sürecinde Türkiye'de İslam E-Book
Caner Taslaman tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan KüreselleŞme Sürecinde Türkiye'de İslam isimli kitabın açıklaması :

Dünya genelinde, Yslam ile ilgili olgular gündemde ön plana çykmakta; hem sürekli olarak medyada yer almakta hem de birçok akademik çaly?manyn odak noktasy olmaktadyr. Küreselle?me sürecinde Türkiye’deki Yslam’yn sosyoloji ve siyasal bilimler alanlaryyla ilgili olgularyysa bu çaly?manyn konusudur. Türkiye’deki Yslami kesimin hyzly bir de?i?im sürecinden geçti?i ve gücünü arttyrdy?y, geni? bir kesimin -benim de payla?ty?ym- ortak bir kabulüdür.

Bu olgudan memnun olanlar ve olmayanlar arasynda ciddi bir kutupla?ma kendini ?iddetle hissettirmektedir. Bu kitap, bu konuyla ilgili olgularyn “iyi” veya “kötü” oldu?una dair bir tavyr belirlenmeden, mevcut kampla?malarda bir kampla?manyn tarafy olmadan; Yslami kesimle ilgili olgularyn nasyl açy?a çykty?y, de?i?imlere ve mevcut yapyya sebep olan dinamiklerin neler oldu?u, Yslami kesimdeki de?i?ikli?in boyutunun ne ölçüde oldu?u, bunlary çözümlemek için nerelere bakmamyz gerekti?i ?eklindeki sorularyn cevabyny açy?a çykarmak amacyyla yazyldy.

Bahsedilen konuyla ilgili sosyal ve siyasi süreçlere odaklanarak, bu hususlarda çözümlemelerde bulunmak; bunu yaparken teolojik, felsefi, ideolojik de?er yargylaryndan kaçynmak, bu çaly?mayy yaparken en çok dikkat etti?im hususlardan biri oldu.

Bu kitap temelde sosyoloji ve siyasi bilimler alanlaryyla ilgili olmakla beraber psikoloji, felsefe ve teoloji gibi farkly alanlaryndaki bilgilerden de istifade etmeye, tüm bu alanlaryn bilgisini birle?tirmeye; disiplinler arasy çaly?manyn sa?layaca?y verimden ve ufuk açycylyktan faydalanmaya çaly?tym.


KüreselleŞme Sürecinde Türkiye'de İslam Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.