Anthony D. Smith Küreselleşme Çağında Milliyetçilik E-BOOK - Anthony D. Smith Küreselleşme Çağında Milliyetçilik E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Anthony D. Smith   >   Küreselleşme Çağında Milliyetçilik E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-12-08 tarihinden bu yana 190 defa online okundu ve 247 defa indirildi.

Anthony D. Smith Küreselleşme Çağında Milliyetçilik E-kitap, Anthony D. Smith Küreselleşme Çağında Milliyetçilik E-Book
Anthony D. Smith tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Küreselleşme Çağında Milliyetçilik isimli kitabın açıklaması :

Üçüncü bin yyla adymymyzy atty?ymyz ?u dönemlerde dünya giderek küçülürken etnik gruplarla milletler arasyndaki engeller kalkarken, tüm dünya kitle ileti?imi ve teknolojik aracylarla donanyrken kysacasy dünya tek bir mekan haline gelirken etnik çaty?ma ve milliyetçilik niçin yeniden diriliyor?

Dünyada milliyetçilik, millet ve etnisite kuramlary ile ilgili en yetkin isimlerden biri olarak görülen 1933 do?umlu London School of Economics'te sosyoloji profesörü Anthony D. Smith, Küreselle?me Ça?ynda Milliyetçilik adly kitabynda bu sorunun cevabyny aryyor.

Smith'e göre, milliyetçili?in yakyn geçmi?teki dirili?i ancak uzun bir tarihsel sürecin parçasy olarak dü?ünüldü?ünde anla?ylabilir.Bu anlamda Berlin Duvarynyn yykyly?y ve hatta Ykinci Dünya Sava?y ile ba?layan çözümlemeler sy? ve yanyltycy olabilir. Küreselle?me politikalary dünyayy tek bir mekana dönü?türmeye soyunmu? görünüyor ama milliyetçili?i körükleyen çeli?ik bir yönü de var. Küreselle?me ile birlikte dünya, bir yandan feminizmden çevre hareketine, sivil haklar hareketinden dinsel uyany?lara kadar çe?itli toplumsal hareket ve kimlik protestolaryna sahne olurken di?er yandan kavramyn etnik milliyetçili?in ve dinsel fundamentalizme çanak tuttu?u farkyna varylyyor.

Küreselle?me ve milliyetçilik arasyndaki çeli?ik ba?y inceleyen kitapta, içinde ya?ady?ymyz küresel ça?da milliyetçili?in geçerlili?ini yitirip yitirmedi?i, ulusüstü olu?umlaryn ne anlama geldi?i, milletin ötesinde yeni ba?lylyk türlerinin gerçekten ortaya çykyp çykmady?y gibi kavramlara da yer veriliyor.


Küreselleşme Çağında Milliyetçilik Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.