Ali Haydar Bayat Türk Kültüründe Lokman Hekim E-BOOK - Ali Haydar Bayat Türk Kültüründe Lokman Hekim E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ali Haydar Bayat   >   Türk Kültüründe Lokman Hekim E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-12-08 tarihinden bu yana 138 defa online okundu ve 3414 defa indirildi.

Ali Haydar Bayat Türk Kültüründe Lokman Hekim E-kitap, Ali Haydar Bayat Türk Kültüründe Lokman Hekim E-Book
Ali Haydar Bayat tarafından yazılan ve Tıp & Sağlık , kategori klasmanında olan Türk Kültüründe Lokman Hekim isimli kitabın açıklaması :

Yslâm dünyasynyn efsanevi ?ahsiyetlerinden biri olan Lokman'yn ki?ili?i binlerce yyllyk dönem içinde yöreye ve döneme göre de?i?ikli?e u?ramy?tyr. Kur'ân-y Kerîm de hakim / filozof / bilge bir ki?i olarak zikredilmesine mukabil tarihi kaynaklarda, ?ark, folklorunda kahraman, bilge, tabib gibi de?i?ik kimliklerle kar?ymyza Çykmakta; Sümer medeniyetinde Nuh 'un babasy ?uruppak, Yunanlylaryn Aesopos'u, Yahudilerin Lubat'y, Aramîlerin Ahikar'y, Bizansyn Planudes 'i gibi tarihî ?ahsiyetlerle aynile?tirilmektedir.
Kurân-y Kerîm 'de ismi geçmesi dolayysyyla Yslâmî inancyn yaygyn oldu?u yörelerde her devirde halka mal olmu? bir ki?i olarak birçok özlü sözlerin yaratycysy olarak dü?ünülmü?, sahibi bilinmeyen vecizeler ona atfedilmi?; birçok fykranyn konusu olmu?tur. Bunun yanynda, Yslâm dünyasynda geçmi?te filozoflaryn büyük bir kysmynyn ayni zamanda tabib olmasyndan dolayy, Türk-Yslâm dünyasynda, zamanla doktor kar?yly?y olarak hâkim 'in yumu?atylmasyyla ortaya çykan hekim kelimesi doktor kar?yly?y kullanylmaya ba?lamasyyla halk nazarynda
Hakîm Lokman, Tabib Lokman'a, yani Lokman Hekim'e dönü?mü?tür. Bu sebeple halk arasynda sa?lykla ilgili bazy sözler, fikralar typky Nasrettin Hoca 'da oldu?u gibi ona mal edilmi?tir.


Türk Kültüründe Lokman Hekim Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.