Ahmet Hamdi Tanpınar Namık Kemal Antolojisi E-BOOK - Ahmet Hamdi Tanpınar Namık Kemal Antolojisi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ahmet Hamdi Tanpınar   >   Namık Kemal Antolojisi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-12-08 tarihinden bu yana 80 defa online okundu ve 219 defa indirildi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Namık Kemal Antolojisi E-kitap, Ahmet Hamdi Tanpınar Namık Kemal Antolojisi E-Book
Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yazılan ve Biyografi & Anı , kategori klasmanında olan Namık Kemal Antolojisi isimli kitabın açıklaması :

Bu antoloji, Namyk Kemal'in bütün eserleri hakkynda umumî bir fikir vermek, bilhassa genç neslin hu eserle bugünkü imkânlara göre nisbeten geni? ve toplu bir ?ekilde temasyny temin etmek için tertip edilmi?tir.
Onun içindir ki intihaplarymyzy ?ahsî zevkimizden ziyade onu her cephesinde anlatma?a en müsait olacak ?ekilde yaptyk. Okuyucu bu küçük ciltte - kysaly?yna ve eksikli?ine ra?men - cemiyet adamy Namyk Kemali, tam olmasyna elden geldi?i kadar gayret edilen bir vuzuhla görece?i gibi, roman ve tiyatro muharriri, münekkit ve memleketimizde yeni edebiyat hareketinin ba?y olan Namyk Kemal'i de, istidadynyn ve anlayy?ynyn büyük çizgilerile tanyyacaktyr. Bittabi roman ve tiyatro gibi nevilerde yazylmy? büyük ve in?aî eserlerden yapylacak iktibaslar, ne kadar geni? olurlarsa olsunlar bu eserler hakkynda tam bir fikir edinme?e kâfi gelemezler. Bununla beraber bu eserin manevî simasyny ve muharririn insan kadri ve hayat manzaralary kar?ysyndaki vaziyetini birazcyk olsun gösterirler ve ayryca da onun bu vadideki yazy? tarzyna bir nümune verirler. Biz bugünkü ?artlar dahilinde bunun da faydasy dokunaca?yna kaniiz. Bilhassa bu yarym parçalar Namyk Kemal'i onlarla tanyyan bir okuyucusunu asyl esere girme?e hizmet edecek olurlarsa bu fayda bekledi?imizden de fazla olur."


Namık Kemal Antolojisi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.