Sigmund Freud Bir Yanılsamanın Geleceği E-BOOK - Sigmund Freud Bir Yanılsamanın Geleceği E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Sigmund Freud   >   Bir Yanılsamanın Geleceği E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-12-03 tarihinden bu yana 214 defa online okundu ve 664 defa indirildi.

Sigmund Freud Bir Yanılsamanın Geleceği E-kitap, Sigmund Freud Bir Yanılsamanın Geleceği E-Book
Sigmund Freud tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Bir Yanılsamanın Geleceği isimli kitabın açıklaması :

''Saldyrganlyk e?iliminin insanda kökensel, ba?ymsyz içgüdüsel bir e?ilim oldu?u uru? noktasyny kabul ediyorum, ve uygarly?yn en güçlü engeli onda buldu?u görü?üne geri dönüyorum... ?imdi ekleyebiliriz ki, uygarlyk tekil insan bireyleri, ondan sonra aileleri, daha sonra yrklary, halklary, uluslary daha büyük bir birli?e, insanlyk birli?ine kayna?tyrmayy isteyen Eros'un hizmetindeki bir süreçtir. Bunun için olmasy gerekti?ini bilmiyoruz; bu tam olarak Eros'un i?idir. Bu insan kitlelerinin libidinal olarak birbirlerine ba?lanmalary gerekecektir; yalnyzca zorunluluk emek toplulu?unun üstünlü?ü onlary birarada tutmayacaktyr. Ama insanyn do?al saldyrganlyk içgüdüsü, birinin herkese ve herkesin birine kar?y dü?manly?y bu uygarlyk izlencesinin kar?ysynda durur. Bu saldyrganlyk içgüdüsü Eros'un yanynda buldu?umuz ve dünya egemenli?ini onunla payla?an ölüm içgüdüsünün türevi ve ba?lyca temsilcisidir. Ve ?imdi, sanyrym, uygarly?yn geli?iminin anlamyny bundan böyle bizim için bulanyk de?ldir. Bize, insan soyunun ortasynda yer aldy?y biçimiyle, Eros ve Ölü arasyndaki, ya?am içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü arasyndaki kavgayy göstermelidir. Bu kavga genel olarak ya?amyn özsel içeri?idir, ve bu nedenle ekinsel geli?im kysaca insan türünün ya?am kavgasy olarak betimlenebilir. Ve Devlerin bu kavgasyny çocuk bakycylarymyz Gökler üzerine ninni söylemekle yaty?tyrmaya çaly?yrlar.''


Bir Yanılsamanın Geleceği Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.