Kemal Tahir Namuscular E-BOOK - Kemal Tahir Namuscular E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Kemal Tahir   >   Namuscular E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-11-28 tarihinden bu yana 199 defa online okundu ve 769 defa indirildi.

Kemal Tahir Namuscular E-kitap, Kemal Tahir Namuscular E-Book
Kemal Tahir tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Namuscular isimli kitabın açıklaması :

‘Namuscular’, Kemal Tahir’in cezaevinde kaldy?y yyllarda yazdy?y ve cezaevine “namus meselesi” yüzünden dü?mü? syradan insanlaryn dramyny derinlikli ve çözümleyici bilgilerle aktardy?y romanydyr. Olumsuz ko?ullar, cezaevlerindeki sömürü, cahillik, yoksulluk, geri kalmy?lyk ve boyun e?mi?lik bu insanlaryn belini bükse de onlar için ba?kaldyry söz konusu de?ildir. “Kemal Tahir, Türk tarihi ve toplumu hakkyndaki orijinal ve sa?lam görü?lerinden hareket etti?i için hem ‘mahalli a?yzlary’, hem Türkçe’nin küçümsenmi? ve unutulmu? nesir dilini hem de yeni imkanlaryny kayna?tyrarak ve a?arak kullanabilmi?tir. Eserlerindeki e?siz dil ve üslup güzelli?inin kayna?y bu davrany?lardyr... Türkçe’nin unutulmu? olan dehasy bütün boyutlary, zenginli?i ve hasly?yyla ilk olarak Kemal Tahir’in eserlerinde kendini göstermektedir.”


Namuscular Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.