Karl Marks Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi E-BOOK - Karl Marks Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Karl Marks   >   Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-11-27 tarihinden bu yana 245 defa online okundu ve 581 defa indirildi.

Karl Marks Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi E-kitap, Karl Marks Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi E-Book
Karl Marks tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi isimli kitabın açıklaması :

Marksizmin "tarih-öncesi" ürünlerinden biri olan ve ilk kez D. Riazanov'un gün y?y?yna çykarmasyndan sonra, henüz synyflar sava?ymynyn ve proleter devrimin siyasal ve toplumsal dönü?ümdeki i?levini kavramaktan uzak olmasy nedeniyle, bazen Marx'yn olgunluk dönemi dü?üncesine kar?y kullanylmak istenen bu 1843 elyazmalary, gene de devlet ile sivil toplum arasyndaki ili?kilerin bilimsel bir açyklamasy ve hegelci diyalekti?in materyalist bir devriklemesi üzerine ilk giri?imleri içeriyor. Bu bakymdan bu yapyt, marksizm ve marksizmin do?u?uyla ilgilenen herkes için son derece önemli bir belge olu?turuyor. Kendisini a?an ve deyim yerindeyse geçerlikten kaldyran "Giri?"iyle birlikte bu iki belgenin önemi üzerine, Auguste Cornu'nün "Ekler" bölümündeki iki irdelemesi, okura yeterli bir fikir verecektir. Auguste Cornu'nün bu iki irdelemesinde, "Hegel'in hukuk felsefesinin ele?tirisi" ile "Hegel'in hukuk felsefesinin ele?tirisine katky. Giri?" ba?lykly yazylarynda bu yapytlara ili?kin ve ço?unlukla dipnot biçiminde verdi?i çeviriler ile Albert Baraquin ya da Kostas Papaioannou'nun ayny parçalara ili?kin çevirileri arasynda varolan kimi ba?kalyklary, daha önce 1844 Elyazmalary ve Kutsal Aile çevirilerinde de yapty?ym gibi, bu çetin metinlerin okunup anla?ylmasy bakymyndan "yeni bir ?ey ö?renmek isteyen, öyleyse kendi ba?yna dü?ünme çabasy gösteren" okurun i?ini güçle?tirmekten çok kolayla?tyraca?yny dü?ünerek, türkçe çeviride elden geldi?ince korumaya özen gösterdim.


Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.