Aziz Nesin Anıtı Dikilen Sinek E-BOOK - Aziz Nesin Anıtı Dikilen Sinek E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Aziz Nesin   >   Anıtı Dikilen Sinek E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-04-25 tarihinden bu yana 171 defa online okundu ve 428 defa indirildi.

Aziz Nesin Anıtı Dikilen Sinek E-kitap, Aziz Nesin Anıtı Dikilen Sinek E-Book
Aziz Nesin tarafından yazılan ve Mizah , kategori klasmanında olan Anıtı Dikilen Sinek isimli kitabın açıklaması :

Nesin Vakfy’nyn yedi yapysy vardyr. Bunlardan ikisi i?çi evidir; biri Nesin Vakfy’nyn yönetmenevidir. Birinin alt katy ahyr, üst katy yine i?gören evidir. Birinin alty i?gören evi, üst katy Aziz Nesin’in evidir. Dört katly büyük yapy Nesin Vakfy çocuklarynyn evidir…

Aziz Nesin, Türkiye’de ve ba?ka ülkelerde yayymlanacak kitaplarynyn, sahnelenecek oyunlarynyn, filme alynacak eserlerinin telif haklaryyla, bütün eserlerinin iç ve dy? radyo ve televizyonlarda temsil ve yayynlaryndan elde edilecek telif haklaryny tümüyle Nesin Vakfy’na ba?y?lamy?tyr…

Öykümüz hayattayken destek görmeyip, ölünce efsanele?tirilenleri anlatty?yny dü?ündü?üm öykü. pencereleri kapaly evden dy?ary çykmak için çare arayan sinek, ders çaly?makta olan evin çocu?unun kitabyndan e?er y?yk hyzyna ula?yrsa canym ardyna geçebilece?ini ö?renir. ve y?yk hyzyna ula?yp camyn di?er tarafyna geçebilmek için, tüm gayretiyle tekrar tekrar deneyerek cama hyzly daly?lar yapar . 
evdeki di?er sinekler bu çabasyny desteklemezler, ba?armasy bu kadar güç bir i?in ardynda kendini paralamasyny anlamsyz bulurlar. ama sinek onlary dinlemez ve son denemesinde en hyzly uçu?unu yapar; cama yapy?yr. 
di?er sinekler hayattayken desteklemedikleri sine?in, imkansyz görünen hedefine ula?mak için hayatyny feda edi?ini de?erli bulurlar ancak. bir ?eyleri de?i?tirmeye çaly?mak de?il, ölüm yüceltilir. cama yapy?ty?y yer de, ölen sine?in anytydyr artyk. ama bunun da bir anlamy yoktur. çünkü, bir kaç dakika sonra evin hanymy gelir ve elinde bir bezle anyty dikilen sinekten arta kalanlary siler. ne anyt kalyr ne sinek. hepsi unutulur.


Anıtı Dikilen Sinek Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.