Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik E-BOOK - Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Prof. Dr. Erol Güngör   >   Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-11-07 tarihinden bu yana 377 defa online okundu ve 719 defa indirildi.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik E-kitap, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik E-Book
Prof. Dr. Erol Güngör tarafından yazılan ve Sosyoloji , kategori klasmanında olan Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik isimli kitabın açıklaması :

"Bu kitaptaki denemelerin bir tek ana temasy var:

Ça?da? bir Türk milli kültürü kurmanyn gere?i ve bunun yollary. Ele aldy?ymyz bütün konular bu gaye ile uzak-yakyn ili?kileri bakymyndan tahlil edilmektedir.
Bu gün herkes biliyor ve görüyor ki, Türkiye çok hyzly ve geni? çaply de?i?im içindedir. Böyle bir de?i?me süresi içinde, her yerde görülece?i gibi, biz de de cemiyetin alaca?y yeni biçim hakkynda çe?itli görü?ler ortaya çykmy?, bu görü?lerin etrafynda ideolojik gruplar te?ekkül etmi?tir. Hiç kimse bu de?i?menin kendi seyrine byrakylmasyna taraftar de?ildir; herkes kendi fikrine göre bu de?i?meyi belli kanallara aktarmak, belli noktaralarda synyrlandyrmak, belli noktalarda geli?tirmek, kysacasy ?u veya bu ?ekilde kontrol altyna almak iste?indedir. Bütün bu isteklerin ortak bir kayna?y vardyr. Bu kültür parçalanmy?tyr ve günden güne eski bütünlü?ünü kaybetmektedir; ama hâlâ insanlarymyza ba?ybo? de?i?meye direnme gücü verecek kadar ayaktadyr. Yine herkes, bu kültürün ?imdiki haliyle yetmedi?ine ve süratle bir?eyler yapylmasy gerekti?ine inanyyor. Herkeste ayny soruya rastlyyoruz: Neyi alalym, neyi atalym? Hangi tip de?i?meye ne ölçüde müdahale edebiliriz?

Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.