Ergün Poyraz Musanın Çocukları E-BOOK - Ergün Poyraz Musanın Çocukları E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ergün Poyraz   >   Musanın Çocukları E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-11-06 tarihinden bu yana 774 defa online okundu ve 1619 defa indirildi.

Ergün Poyraz Musanın Çocukları E-kitap, Ergün Poyraz Musanın Çocukları E-Book
Ergün Poyraz tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Musanın Çocukları isimli kitabın açıklaması :

AKP Genel Ba?kan Yardymcysy Murat Mercan yazary ABD'de düzenlenen bir toplantyda CIA Ortado?u Masasy ?efi Richard Perle ve di?er istihbarat örgütlerine ?ikayet etmi?tir.Yazarymyz bu kitabynda; Tayyip ve Emine Erdo?an'yn do?umundan bugüne kadar olan hayat hikayelerini. 

Tayip ve AKP'nin Ysrail, ABD ve Yngiliz büyükelçi ve istihbarat örgütlerinin deste?inde nasyl geli?ip serpildi?ini görecek, TBMM'de yine bu ülkelerin lehine sergiledikleri faaliyetlerini okuyacaksynyz. Tayyip'in Amerikan vatanda?ly?y yanynda, Arap kökenli olarak tanytty?y e?inin Arap de?il, Yahudi soyundan geldi?ini ibretle izleyeceksiniz. 

Keza kendinin de Musa'nyn soyundan geldi?ini...Kitapta Yasin El Kady-Tayyip, Tayip-Usame Bin Laden, Tayip-Ülker, Yasin El Kady-Ülker ili?kilerini bulacaksynyz.Tayyip'in mal varly?yndaki inanylmaz arty?larla, belediye ba?kan maa?ynyn yanynda, belediye ?irketlerinden huzur hakky ady altynda aldy?y paralary göreceksiniz. 

Tayyip'in belediye ba?kanly?y döneminde yapylanmasy hyzlanan "gelece?in ba?bakany ve cihat hazyrly?ynyn" TBMM'de geldi?i son safhalara tanyk olacaksynyz. 

Emin ÇÖLA?AN 

BU KiTABI OKUYUN 

Elimde Ergün Poyrazyn birkaç gün önce piyasaya verilen son kitaby... 

"Musanyn Çocuklary Tayyip ve Emine." (Togan Yayynlary.) 

Okumaya ba?ladym, elimden byrakamadym. Ergün Poyraz muhte?em bir ara?tyrmacy. Akla hayale gelmeyen ar?ivlere balyklama dalyyor, inanylmaz belge ve bilgileri ortaya çykaryyor ve yorumunu yapyp okurlaryna sunuyor. 

Bundan önce yazdy?y "Patlak Ampul", "Refahyn Gerçek Yüzü", "Kanla Abdest Alanlar" gibi kitaplary da böyleydi. "Musanyn Çocuklary Tayyip ve Emine"yi okurken ?a?yrdym. 

Türkiyeyi kimlerin yönetti?ini, onlaryn geçmi?ini, ya?am öyküsünü, büyük sermaye ile aralaryndaki parasal ili?kileri gerçi biliyordum ama böylesini, bu kadaryny ve dahasy, kitabyn isminin niçin bu oldu?unu Ergün Poyrazyn kitabyny bir solukta okuyunca ö?renmi? oldum! 

Burada size daha fazla bilgi vermek istemiyorum. 

Sizden ricam, bu sürpriz kitaby mutlaka okumanyzdyr. 

Okuyunca bana te?ekkür borcunuz olacak! Bir mesaj atyp te?ekkür etmenizi bekleyece?im.


Musanın Çocukları Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.