Rubailer E-BOOK -  Rubailer E-kitap

KATEGORİLER


  
  
  
  
  
  
  
  Ansiklopedi
  Bilgisayar
  Bilim & Teknoloji
  Bilim Kurgu
  Biyografi & An
  Deneme
  Dergi
  Destan
  Di
  E
  Edebiyat
  Ekonomi
  Eroitik
  Fantastik Macera
  Felsefe & Sosyoloji
  Fizik
  Gazeteler
  Gerilim-Korku
  Gezi - Turizm - Atlas (Harita)
  Halk K
  Hikaye
  Hukuk
  K
  Ki
  Klasikler (D
  Klasikler (T
  Mesleki ve Teknik
  Mitoloji
  Mizah
  Polisiye
  Pop
  Psikoloji
  Roman
  S
  Sesli Kitap
  Siyasi
  Sosyoloji
  T
  Tarih
  Yabancy Dil
  Yemek

Son Yorumlanan E-Kitap


  
  Cazibe
  

En Çok İndirilen E-Kitap


  Talat Pa
  Tarihteki En B
  

   >   Rubailer E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-10-29 tarihinden bu yana 149 defa online okundu ve 2601 defa indirildi.

 Rubailer E-kitap,  Rubailer E-Book
tarafından yazılan ve Şiir , kategori klasmanında olan Rubailer isimli kitabın açıklaması :

 Yranly ?air ve bilgin (Ni?apur 1044.ay.y 1123/1136). Hayaty, gençlik yyllary kesinlikle bilinmiyor. Elde bulunan eserlerinden, hayatyyla ilgili olaylary anlatan bazy kitaplardan, mantyk, felsefe, matematik ve astronomi konularynda çaly?ty?y, bu alanlarda düzenli bir ö?renim gördü?ü anla?ylmaktadyr. Hayyam ("Çadyrcy") takma adyny, atalarynyn çadyrcylyk yapmalary yüzünden aldy?y söylenir. Ömer Hayyam, zamanynda daha çok bilgin olarak ün kazandy. Yran'yn, Selçuklular yönetiminde oldu?u bir ça?da yeti?en Hayyam, Horasan ülkesindeki büyük ?ehirleri, Belh, Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi, bir ara Ba?dat'a da gitti. Zamanynyn hükümdarlaryndan, özellikle Selçuklu sultany Melik ?ah ve Karahanlylardan ?emsülmülk'ten büyük yakynlyk gördü. Saraylarynda, meclislerinde bulundu. Re?idüddin'in "Cami-üt-Tevarih" adly eserinde anlatty?yna göre Nizamülmülk ve Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ile okul arkada?yydylar.

Gerek Hayyam'yn zamanynda, gerek sonraki ça?larda yazylan kaynaklarda ça?ynyn bütün bilgilerini edindi?i, o alanlarda derin tarty?malara girdi?i, fykyh, ilahiyat, kyraat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi okuttu?u yazylydyr. Ebu'l Hasan Ali El-Beyhaki onun çok bilgili bir kimse oldu?unu, fakat müderrislik hayatynyn pek ba?aryly olmady?yny bildirir. Ayryca Zemah?eri ile uzun boylu tarty?malara giri?ti?ini, onun derslerine bile devam etti?ini, Zemah?eri'yi, bilgi bakymyndan be?endi?ini yazar. 


Rubailer Hakkında Yorumlar
Ekitap Ar adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Ar sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Ar - .
.