Ömer Hayyam Rubailer E-BOOK - Ömer Hayyam Rubailer E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ömer Hayyam   >   Rubailer E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-10-29 tarihinden bu yana 338 defa online okundu ve 2878 defa indirildi.

Ömer Hayyam Rubailer E-kitap, Ömer Hayyam Rubailer E-Book
Ömer Hayyam tarafından yazılan ve Şiir , kategori klasmanında olan Rubailer isimli kitabın açıklaması :

 Yranly ?air ve bilgin (Ni?apur 1044.ay.y 1123/1136). Hayaty, gençlik yyllary kesinlikle bilinmiyor. Elde bulunan eserlerinden, hayatyyla ilgili olaylary anlatan bazy kitaplardan, mantyk, felsefe, matematik ve astronomi konularynda çaly?ty?y, bu alanlarda düzenli bir ö?renim gördü?ü anla?ylmaktadyr. Hayyam ("Çadyrcy") takma adyny, atalarynyn çadyrcylyk yapmalary yüzünden aldy?y söylenir. Ömer Hayyam, zamanynda daha çok bilgin olarak ün kazandy. Yran'yn, Selçuklular yönetiminde oldu?u bir ça?da yeti?en Hayyam, Horasan ülkesindeki büyük ?ehirleri, Belh, Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi, bir ara Ba?dat'a da gitti. Zamanynyn hükümdarlaryndan, özellikle Selçuklu sultany Melik ?ah ve Karahanlylardan ?emsülmülk'ten büyük yakynlyk gördü. Saraylarynda, meclislerinde bulundu. Re?idüddin'in "Cami-üt-Tevarih" adly eserinde anlatty?yna göre Nizamülmülk ve Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ile okul arkada?yydylar.

Gerek Hayyam'yn zamanynda, gerek sonraki ça?larda yazylan kaynaklarda ça?ynyn bütün bilgilerini edindi?i, o alanlarda derin tarty?malara girdi?i, fykyh, ilahiyat, kyraat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi okuttu?u yazylydyr. Ebu'l Hasan Ali El-Beyhaki onun çok bilgili bir kimse oldu?unu, fakat müderrislik hayatynyn pek ba?aryly olmady?yny bildirir. Ayryca Zemah?eri ile uzun boylu tarty?malara giri?ti?ini, onun derslerine bile devam etti?ini, Zemah?eri'yi, bilgi bakymyndan be?endi?ini yazar. 


Rubailer Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.