Andrey Andreyeviç Voznesenski Telefon Kulübesi E-BOOK - Andrey Andreyeviç Voznesenski Telefon Kulübesi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Andrey Andreyeviç Voznesenski   >   Telefon Kulübesi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-10-29 tarihinden bu yana 89 defa online okundu ve 177 defa indirildi.

Andrey Andreyeviç Voznesenski Telefon Kulübesi E-kitap, Andrey Andreyeviç Voznesenski Telefon Kulübesi E-Book
Andrey Andreyeviç Voznesenski tarafından yazılan ve Şiir , kategori klasmanında olan Telefon Kulübesi isimli kitabın açıklaması :

    Ça?da? Rus ?iirinde Andrey Andreyeviç Voznesenski, özel bir yere sahiptir.

Klasik Rus ?iiri gelene?ine bakylyrsa onun yapytlarynyn Pu?kin'den uzak oldu?u

görülür. O; asonanslary nedeniyle Mayakovski, Hlebnikov ve Pasternak'yn do?al

bir devamydyr. Zaten Voznesenski, bir Pasternak hayranydyr ve daha lise

ö?rencisi iken yazdy?y ilk ?iirlerini büyük ustaya gönderir. Geli?en ki?isel

ili?kiler nedeniyle Pasternak, bu genç yetene?i desteklemeye karar verir ve

sonradan, genç ?air ba?aryya ula?ty?ynda, hastaneden Voznesenski'ye yazdy?y

bir mektupta ?öyle der: 'Ben sizin olaylara baky?ynyzy, dü?üncelerinizi ve

kendinizi ifade etme tarzynyzy hep sevmi?imdir 1'.

    Voznesenski, Mimarlyk Enstitüsü'nün son synyfynda okurken 1957 yylynda

bir yangyn çykar ve Andrey ile arkada?larynyn çizdikleri mezuniyet projeleri

kül olur. Bu olay, onda ?air olma kararyny peki?tirecek ve ya?amyny artyk

kaderin bu oyunuyla belirleyecektir.

   Her ?airin kendine özgü bir yazma tekni?i vardyr. Voznesenski'ye kulak

verelim: 'Ben, ?iirlerimi ayaklarymla yazarym. Bu cümlenin iki anlamlyly?yndan

korkmam. Adymlarymla dizeleri olu?turuyorum veya daha do?rusu onlar beni 2'.

Bu sözler, onun ritme verdi?i önemi kavramak için yeterlidir. O, ritm ve

sesleri kullanyrken, geleneksel Rus ?iirinden uzakla?yp dizelere getirmi?

oldu?u dinamizm ile ça?ynyn ve ya?amynyn akymyny ifade ederek orijinalitesini

ortaya koyar.

   Voznesenski'nin ?iirlerinde yaygyn olan sözcük oyunlary, ?airin severek

kullandy?y bir üslup özelli?ini yansytmaktadyr. Bu sözcük oyunlary, kimi zaman

bir uyak yaratyr, kimi zaman dizelere beklenmedik bir anlam veya boyut

kazandyryr, 


Telefon Kulübesi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.