James Blish Uzay Yolu Yeni Kuşak Hayatta Kalanlar E-BOOK - James Blish Uzay Yolu Yeni Kuşak Hayatta Kalanlar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

James Blish   >   Uzay Yolu Yeni Kuşak Hayatta Kalanlar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-10-28 tarihinden bu yana 119 defa online okundu ve 198 defa indirildi.

James Blish Uzay Yolu Yeni Kuşak Hayatta Kalanlar E-kitap, James Blish Uzay Yolu Yeni Kuşak Hayatta Kalanlar E-Book
James Blish tarafından yazılan ve Bilim Kurgu , kategori klasmanında olan Uzay Yolu Yeni Kuşak Hayatta Kalanlar isimli kitabın açıklaması :

      Gezegenin ady Yeni Paris’ti. Atom  deh?etinden sonra kendilerine uzayda barynabilecek bir yer arayan Dünyaly göçmenler, yeni dünyalarynyn y?yk dolu bir yer olmasyny istemi?lerdi. Ynsanlaryn özgürce ya?ady?y, sa?lykly, mutlu olduklary, sanatyn geli?ti?i, sevginin büyüdü?ü ve nefretin olmady?y bir toplumu aryyorlardy.

      Ne yazyk ki Yeni Paris 24. Yüzyylda Birle?ik Gezegenler Federasyonu tarafyndan yeniden ke?fedildi?inde Toulouse-Lautrec’in resmetti?i Paris’ten çok, Victor Hugo’nun anlatty?y Paris’e benziyordu. Bu hayal ku?aklar önce unutuldu; önce hayatta kalmak ve daha sonra da özgürlük mücadeleleri için sava?

      Bir zamanlar form ve i?levselli?in birle?iminin güzellik ve rahatly?y olu?turdu?u ?ehirde Son Sava?yn yykyntylary arasynda geziniyordu. Yeni Paris’ de bir daha o kadar büyük kayyplar verdiren bir sava? olmady; bu günün çete reisleri güçlerini kaba kuvvetle, sayylaryyla, dövü? yetenekleriyle ya da gyda ve ilaç kaynaklary üzerindeki kontrolleriyle gösteriyorlardy.

      Kirli ve yypranmy? oldu?u halde , kyz kollarynyn arasynda hayatyndaki tek mutlulu?u ta?yyordu, bulabildi?i ya da çaldy?y yeme?i payla?yp, kar?yly?ynda o uyurken fareleri ondan uzak tutan – gerçekte uyumasyna izin veren canly bir kedi. Kyz biliyordu ki bir kimse veya bir?ey yakla?yrsa, kedi onu uyandyryrdy. Hatta bir keresinde a?yrdy?y kyzarmy? tavu?u çalmak için kyzy öldürmeye çaly?an bir adamyn bo?azyna çy?lyklar atarak saldyrdy.Bu da kyza byça?yny çykarma ?ansy verdi ve kedi adamy me?gul ederken kyz onu öldürebildi. Ve tabii ki daha sonra ikisi o günkü çalynty ziyfeti payla?tylar.

      Ama , dünyadaki evcil hayvan bakma adetlerinden ve hayvanlara isim verildi?inden habersiz oldu?u için, bir isim vermedi?i kedisi ?u anda ona yardym edemezdi. Bir tecavüzcü çapulcular çetesinin hedefiydi – ve bu defa takipten vazgeçmeyeceklerinin farkyndaydy. 


Uzay Yolu Yeni Kuşak Hayatta Kalanlar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.