Reşat Nuri Güntekin Leyla İle Mecnun E-BOOK - Reşat Nuri Güntekin Leyla İle Mecnun E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Reşat Nuri Güntekin   >   Leyla İle Mecnun E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-10-20 tarihinden bu yana 205 defa online okundu ve 237 defa indirildi.

Reşat Nuri Güntekin Leyla İle Mecnun E-kitap, Reşat Nuri Güntekin Leyla İle Mecnun E-Book
Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Leyla İle Mecnun isimli kitabın açıklaması :

Zehra kasabanyn en tanynan ki?isidir.Çok iyi bir ö?retmen olup sevilen birisidir.Fakat geçmi?te ya?adyklaryndan dolayy acyma duygusundan yoksundur. Bir gün Maarif Bey gelip bir mektup verir.Ystanbul’dan ca?ryldy?yny ve babasynyn çok hasta oldu?unu söyler.Ama o bunu kabul etmez .Çünkü küçükken annesinin, ablasynyn ve kendisinin ba?yna gelen bütün olaylar hep onun yüzündendir.Belli bir süre sonra baskyya dayanamaz.Ystanbul’a gitmek üzere trene biner.Trende hep babasynyn annesine ,ablasyna ba?yrmasyny,sarho? sarho? eve gelmesini dü?ündükçe ona nefreti artar.Üstelik kom?ulary olan Necip Bey ve ablasynyn o kadar iyili?ine kar?yn onlarlada kavga etmi?tir.Ystanbul’a gelipte verilen adrese gitti?inde ya?ly bir adam ve kadyn onu beklerl.Onlar babasynyn öldü?ünü söylerler.Ondan kalan birkaç e?ya ve sandyk verirler.Ak?am uykusu gelmeyince kutuyu açar.Birkaç e?ya ve bir günlük bulur.Günlü?ü okumaya ba?lar.Günlük babasynyn ilk memur oldu?u yyldan ba?lar.Birkaç yerden sonra tayini Diyarbakyr’a çykar.Burda annesiyle tany?yr.Herkes onun kötü biri oldu?unu söylemesine ra?men onla evlenir va kaynanasyyla Ystanbul’a gelir.Burda karysynyn ve kaynanasynyn kötülüklerini yava? yava? ö?renir.Kavga etmeye ba?larlar.Üstelik dolaplary kary?tyrynca a?k mektuplary bulur.Bu mektuplar kom?usu Necip Bey’den gelmi?tir.Bu olaya cok üzülür ve eve gelmemeye ba?lar.Necip Beyle kavga eder ;i?ten atylyr.Sadece iki kyzy için ya?amaktadyr artyk.Fakat annesi onu kyzlaryna kar?y kötülemektedir.Ablasy annesinin tutarsyzly?yndan dolayy ölür.Di?er kyzynyn da ayny duruma dü?memesi için evden kaçyryr.Bir yurda yerle?tirir.Belli bir süre sonrada karysy ve kaynanasy ölür.Günlük burada biter.Bu olaydan sonra Zehra çok pi?man olur.Artyk bütün gerçekleri ö?renmi?tir.Ayryca acymayyda ö?renmi?tir.


Leyla İle Mecnun Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.