Sibel Atasoy Sırıtkan Kırmızı Ay E-BOOK - Sibel Atasoy Sırıtkan Kırmızı Ay E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Sibel Atasoy   >   Sırıtkan Kırmızı Ay E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-10-14 tarihinden bu yana 139 defa online okundu ve 403 defa indirildi.

Sibel Atasoy Sırıtkan Kırmızı Ay E-kitap, Sibel Atasoy Sırıtkan Kırmızı Ay E-Book
Sibel Atasoy tarafından yazılan ve Polisiye , kategori klasmanında olan Sırıtkan Kırmızı Ay isimli kitabın açıklaması :

Sibel Atasoy, "Bir Kadyny Öldürmek" adly 'roman'ynda, aly?ylmadyk biçimde çok-fonksiyonlu / çok-boyutlu anlatymlar kullanyr. Totalde ilginç bir a?k-ölüm öyküsünün anlatyldy?y romanda, Atasoy, 'Neden bir kadyny öldürmek istedim?' sorusuna ?öyle cevap verir "Sanyrym bu metaforik bir yakla?ym... Teolojik ve felsefi düzeyde kadynyn yüz yyllardyr yerden yere vurulmasynyn gerçek sebebini ara?tyrmaya cesaret ediyorum. Dinlerin ve bir çok ö?retinin görünen yüzünde "kadyn" deyince etiyle buduyla fiziki kadyny anlamy?tyk. Acaba gerçekten kastedilen bu muydu?!" Yazar, ?imdi de yine içinde fantastik ö?eler bulunduran bir romanla çykyyor okurun kar?ysyna: "Syrytkan Kyrmyzy Ay." 
"Syrytkan Kyrmyzy Ay", normal hayatlaryny sürdürmekte olan orta ya?a yakla?my? dört arkada?yn ba?laryna gelen açyklanamaz bir olayy ve etkilerini anlatan psikolojik, fantastik bir gerilim romany. “Bu kitapta, belki hepimizin de zaman zaman yapty?y gibi 'gerçekli?i' sorgulamaya çaly?tym," diyor Sibel Atasoy. "Kitaby yazdy?ym dönemlerde yo?un olarak 'gerçe?in do?asy, bilinçli gözlemcinin katylymyny bekler' önermesini dü?ünüyordum. Buna ba?ly olarak da ba?ymyza 'gerçek' tanymlamasyna uymayan bir olay geldi?inde bunu nasyl ve hangi yolla açyklamaya çaly?aca?ymyzy merak ediyordum. Kitapta, kahramanlarymyn a?k syzylaryny, ya?am görü?lerini, heyecanlaryny, deh?et izlerini son derece sade ama bir o kadar da sarsycy bir dille aktarmaya çaly?tym. Aslynda 'Syrytkan Kyrmyzy Ay', ba?tan sona bir soru metni diyebiliriz; okuyucuyu kendi huzursuzlu?uma ortak etme çabasy."


Sırıtkan Kırmızı Ay Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.