Tolstoy Harp ve Sulh Cilt 8 E-BOOK - Tolstoy Harp ve Sulh Cilt 8 E-kitap

KATEGORİLER


  
  
  
  
  
  
  
  Ansiklopedi
  Bilgisayar
  Bilim & Teknoloji
  Bilim Kurgu
  Biyografi & An
  Deneme
  Dergi
  Destan
  Di
  E
  Edebiyat
  Ekonomi
  Eroitik
  Fantastik Macera
  Felsefe & Sosyoloji
  Fizik
  Gazeteler
  Gerilim-Korku
  Gezi - Turizm - Atlas (Harita)
  Halk K
  Hikaye
  Hukuk
  K
  Ki
  Klasikler (D
  Klasikler (T
  Mesleki ve Teknik
  Mitoloji
  Mizah
  Polisiye
  Pop
  Psikoloji
  Roman
  S
  Sesli Kitap
  Siyasi
  Sosyoloji
  T
  Tarih
  Yabancy Dil
  Yemek

Son Yorumlanan E-Kitap


  
  Cazibe
  

En Çok İndirilen E-Kitap


  Talat Pa
  Tarihteki En B
  

Tolstoy   >   Harp ve Sulh Cilt 8 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-10-11 tarihinden bu yana 111 defa online okundu ve 211 defa indirildi.

Tolstoy Harp ve Sulh Cilt 8 E-kitap, Tolstoy Harp ve Sulh Cilt 8 E-Book
Tolstoy tarafından yazılan ve Klasikler (Dünya) , kategori klasmanında olan Harp ve Sulh Cilt 8 isimli kitabın açıklaması :

Edebiyat tarihini sava? üzerine yazylmy? dev bir ba?yapytla ba?latyryz. Homeros’unIlyada’sy ça?lar boyunca her dönemin yazaryny etkilemi? bir destandyr. Tolstoy da ünlü destana çok kereler göndermeler yapar, bu yüzden iki dev yapytyn sava?a baky?laryndaki benzerlikler ve farklylyklar ilk dikkat çeken ?eylerin ba?ynda gelir. Tolstoy da göndermeleri belirli kylmak için romanyn ilk sayfalaryna ortaya Güzel Elen karakterini koyar. Ylk detayly betimlemelerden biri güzel Elen’e aittir, nasyl bir kadyn oldu?u tam anla?ylmasa da, davetin en göz alycy genç kadynlaryndan biridir.

Ylyada’da kadynlar ve onlaryn etrafynda geli?en ev hayaty, bary?y simgeler. Hektor bir an önce karysy ve çocu?una dönmek ister, onu sevdiklerinden uzak byrakty?y için sava?y lanetler. Çarpy?maya dönmeden önce eve geldi?inde annesi ve karysyndan ordusunun kurtulmasy için dua etmelerini ister. Hektor sava?yrken de karysyny anar, atlaryny sürerken, atlara hatyrlatyr güzel karysyny, onlara nasyl iyi bakty?yny, nasyl yem verip onlary e?itti?ini anlatyr, atlar da sanki bu güzel sözlerle hatyrlarlar Andromakhe’yi ve daha canly ko?arlar. Sava? ve Bary?’yn kadynlary Andromakhe gibi de?illerdir. Sava? da Ilyada’daki gibi lanetlenen bir ba? belasy de?ildir. Prens Andrey sava?a biraz da karysynyn dyrdyryndan, sosyetik çevrenin bo? dedikodularyndan, yüzeysel ili?kilerden kurtulmak için gitmek ister. Bir erkek ancak sava? meydanynda bir erkek gibi davranyr, di?er zamanlarda a?yry kadynsyla?my? bir dünya içinde hapsolur. Hektor’un özlem duydu?u kadynlaryn yanyndaki bary?, Prens Andrey’in ise kadynlarla sava?maktansa ordu içinde sava?mak ?eklinde de?i?ir. Prens Andrey dostu Piyer’e “asla, asla evlenme dostum” dedikten sonra bunu ?öyle gerekçelendirir “Bonaparte diyorsun, ama Bonaparte çaly?ty?y, adym adym amacyna yürüdü?ü zaman özgürdü. Amacyndan ba?ka bir ?eyi yoktu da ba?aryly oldu. Ama kendini bir kadyna ba?ladyn my, prangaya vurulmu? bir kürek mahkumu gibi bütün özgürlü?ünü yitirirsin, her ?ey, umudundan, gücünden ne kalmy?sa hepsi, sana yük olmaktan, acy vermekten ba?ka bir ?eye yaramaz. Salon dedikodulary, balolar, gösteri?, baya?ylyk; i?te içinden çykamady?ym kysyrdöngü. Ben ?imdi sava?a gidiyorum. ?imdiye kadar çykmy? en büyük sava?a gidiyorum.” Ba?ka bir bölümde, Prens Andrey’in babasy da sava?manyn kadynyn yanynda oturmaktan iyi oldu?unu dile getirir. Ylyada’nyn kadynlary sy?ynylacak kadynlarken,Sava? ve Bary?’yn kadynlary kaçylan kadynlardyr. Yanlarynda huzur ve bary? bulunan kadynlar de?ildir. Bu durumda do?al olarak sava? lanetlenmez, erkekli?in gere?i olarak görülür. Tolstoy sava? meydanyny anlatyrken kaderci davranmaz, tüm romana yansyyan gerçekçi anlaty özellikle sava? sahnelerinde okuru çarpacak derecede güçlüdür. Hayatyn tüm rastlantylary, belirsizlikleri, hayatyn kendisinde oldu?u gibi kararsyzlyklarla dolu, ?ansa byrakylmy? ya?anyyor. Bu romanda en dikkat çeken ve belki de en ?a?yrtan ?eylerin ba?ynda, sava?ta kazanylan bazy zaferlerin rastlantysal kazanylmy? olmalary.


Harp ve Sulh Cilt 8 Hakkında Yorumlar
Ekitap Ar adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Ar sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2017 © Ekitap Ar - .
.