Bedri Ruhselman Ruhlar Arasında E-BOOK - Bedri Ruhselman Ruhlar Arasında E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Bedri Ruhselman   >   Ruhlar Arasında E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-19 tarihinden bu yana 320 defa online okundu ve 348 defa indirildi.

Bedri Ruhselman Ruhlar Arasında E-kitap, Bedri Ruhselman Ruhlar Arasında E-Book
Bedri Ruhselman tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Ruhlar Arasında isimli kitabın açıklaması :

Önsözden..

Spiritizm'in yüz yyly a?kyn süreden beri insanlyk için sa?lady?y
bilgi ve görgü imkânlarynyn esasy : bedensiz varlyklardan alynan ruhsal
tebligata dayanyr. Ruhsal tebligatyn ö?retisi dahilinde geli?en
spiritik hakikâtler, ayni paralelde bir di?er esasly temeli de geli?tirmi?tir.
Bu temel, medyom ismi verilen özel yetenekli ve bu yetenek
vüs'atince vazifeli ki?ilerin maddî ve manevî çabalan sonucunda
kurulmu?tur. Medyomluk ve tebligat birbirinden kesinlikle aynlamayan
iki kurumdur. Biri di?erin ayrylmaz tamamlayycy parçasydyr.
Medyomun asyl amacy, psi?ik yetenekler tazahür ettirmek de?il,
bedensiz varlyklarla, çe?itli seviyelerde olmak üzere irtibat kurarak,
insanlara üstün bir realitenin tekâmül ettirici bilgilerini aktarabilmekdir.
Bu durum spiritzm bakymyndan en önemli bir noktadyr.
Medyomlar ayni zamanda psi?ik yeteneklere de sahip bulunabilirler.
Çe?itli metapsi?ik tezahüratyn ortaya çykmasyna vasytalyk eden medyomlarm
ruhsal dünya ile olan ili?kilerinde önceden bilmeleri gereken
birçok bilgi mevcuttur. Metapsi?ik tezahürat (telekinezi, ektoplâzmik
görünümler, aporlar, dedublüman v.s.) bir yerde do?rudan
do?ruya spiritik irtibaty gerektirmez. Bedensiz varlyklaryn
— rehberlerin — tesirlerin yardym ve düzenleme olarak bu psi?ik
çaly?malara i?tirak edebilirler, ama ?üphesiz psi?ik süjenin ruhsal
ve bedensel duyarly?y ve yetene?ini de gözönünde tutmak zarureti
mevcuttur.

...


Ruhlar Arasında Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.