A. R. Moore Bilinmeyen Vatikan 2 E-BOOK - A. R. Moore Bilinmeyen Vatikan 2 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

A. R. Moore   >   Bilinmeyen Vatikan 2 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-17 tarihinden bu yana 255 defa online okundu ve 7 defa indirildi.

A. R. Moore Bilinmeyen Vatikan 2 E-kitap, A. R. Moore Bilinmeyen Vatikan 2 E-Book
A. R. Moore tarafından yazılan ve Siyasi , Tarih , kategori klasmanında olan Bilinmeyen Vatikan 2 isimli kitabın açıklaması :

Roma Kilisesinde kadynlara baky?, “Mizogonizm” denilen evlilik dü?manly?y kapsamyndadyr. Hyristiyanly?yn
ilk yüzyylynda Roma Kilisesinin iki kurucusundan biri Aziz Paul tarafyndan formülüze edilen kurala göre
evlilik din adamlarynyn kesinlikle uzak durmalary gereken bir kurumdur. Hatta ?öyle söylenmi?tir:
“Evlenmektense yakylarak ölmek evladyr.”
Hyristiyanlyk dikensiz gül bahçesi de?ildir. Tersine, bir çok sorunu bünyesinde baryndyryr. 2000 yyldyr
süregelen dine dayaly sorunlary vardyr. Yç-çeki?meleri, ayak oyunlary ve entrikalary vardyr. Kilise-Devlet
ili?kileri bakymyndan Hyristiyanlyk ve Papalarla, Devlet’i temsil eden Krallar arasynda tarih boyunca
hangisinin daha güçlü oldu?u tarty?malary ya?anmy?tyr. Bazen Papalar bazen de krallar bu tarty?malardan
galip ayrylmy?lardyr. 18. Yüzyylyn Fransyz Laisizm’i Jacobin gelene?ine uyarak Egemenli?i hem Kral’dan
hem de Kilise’den alyp Devleti yönetmekle görevlendirilmi? olan Bürokrasi’nin denetimine vermi?tir. Anglo
Sakson kökenli Sekülarizm ise Kilise ile Devlet’in ayry ayry ba?ymsyz birimler olarak bir arada
varolmalaryny öngörmü? ve Fransyz Laisizm’inde önemli rol oynayan Devletçi müdahalecilik anlayy?yny
dy?lamy?tyr. Kral ile Papa çeki?melerinde dönüm noktasy sayylabilecek iki önemli geli?meyi aktarmakta
yarar vardyr. Bugünkü Avrupa’yy anlamamyzda yardymcy alacaktyr.


Bilinmeyen Vatikan 2 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.