Aydın Topaloğlu Teizm ya da Ateizm / Tanrı tanımazlığın Felsefi Boyutları E-BOOK - Aydın Topaloğlu Teizm ya da Ateizm / Tanrı tanımazlığın Felsefi Boyutları E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Aydın Topaloğlu   >   Teizm ya da Ateizm / Tanrı tanımazlığın Felsefi Boyutları E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-17 tarihinden bu yana 416 defa online okundu ve 1117 defa indirildi.

Aydın Topaloğlu Teizm ya da Ateizm / Tanrı tanımazlığın Felsefi Boyutları E-kitap, Aydın Topaloğlu Teizm ya da Ateizm / Tanrı tanımazlığın Felsefi Boyutları E-Book
Aydın Topaloğlu tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Teizm ya da Ateizm / Tanrı tanımazlığın Felsefi Boyutları isimli kitabın açıklaması :

Ynsanyn var oldu?u bir yerde, Tanry inacynyn ve bu inanca kar?y dü?üncelerin ortaya çykmasyndan do?al bir ?ey olmayacaktyr. Tanry inancy ve bu inanca kar?y olu?an tepkiler insanyn neredeyse evrensel bir tecrübesi olmu?tur. Birinin di?erinden ayry etüt etmek veya aralaryndaki ili?kiyi do?ru saptamamak herhalde konuyu bütünüyle görmemek demektir. Her iki ekolün argümanlaryny gözardy ederek yapylacak bir de?erlendirme veya varylacak bir sonuç da eksik kalacaktyr. Dolayysyyla insanlyk tarihinde teizm ne kadar önemli ise ateizm de ayny derecede önemli bir olgudur.
Pek çok insan için Tanry topyekün ya?amyn ve varlyklar aleminin temel dayana?yny olup, dü?üncenin zorunlu olarak vardy?y sonuç ve aklyn ku?ku duymayacak derecede kabul etti?i yüce varlyktyr. Bazy ki?iler içinse O, her nasylsa insan zihnine girmi? olan ve bir türlü atylamayan yapay bir idea ve çözülemez bir problemdir.
Ynanç konusunda sadece teizm veya ateizm de?il, birbirinden farkly olan deizm, panteizm ve agnostisizm gibi anlayy?lar da kendilerine özgü fikirleriyle dü?ünce tarihindeki yerlerini almy?lardyr. Ancak sözkonusu ekoller arasynda en fazla tarty?ylan ve gündemde kalan teizmle ateizmdir. Her ikisi de Tanry'nyn varly?y ile ilgili, olumlu veya olumsuz, açykbir tavyr takynmy? ve bu tavyrlaryny do?rulamaya yönelik kanytlar ileri sürmü?lerdir


Teizm ya da Ateizm / Tanrı tanımazlığın Felsefi Boyutları Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.