Avni Alkan Şifalı Bitkiler Kitabı E-BOOK - Avni Alkan Şifalı Bitkiler Kitabı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Avni Alkan   >   Şifalı Bitkiler Kitabı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-17 tarihinden bu yana 469 defa online okundu ve 27042 defa indirildi.

Avni Alkan Şifalı Bitkiler Kitabı E-kitap, Avni Alkan Şifalı Bitkiler Kitabı E-Book
Avni Alkan tarafından yazılan ve Tıp & Sağlık , kategori klasmanında olan Şifalı Bitkiler Kitabı isimli kitabın açıklaması :

Önsöz

Önemli hastalyklaryn tedavisi mutlaka uzman doktorlar tarafyndan uygulanmalydyr, ama her ufak tefek rahatsyzlykta da ki?inin hemen doktor kontrolüne girmesi gerekmeyebilir.
?ifaly bitkiler kitaby size bu konuda yardymcy olacaktyr. Size bitkileri tanytacak, etkinlik biçimleri hakkynda bilgilendirecek ve bitkileri do?adan kendi ellerinizle toplayyp kurutmaya sizi davet edecektir. Bu arada da syk syk, ?ifaly bitki çaylary ile ki?inin kendini tedavi edebilmesinin ayryntylary ve synyrlary hakkynda sizleri uyaracaktyr. Bitki çaylary ve tentürleri etkili ve zararsyz ilaçlardyr. Ama önemli hastalyklarda ancak, bir uzmanyn uygulady?y tedaviye e?lik edebilir veya onu destekleyebilir.
?ifaly bitkilerle ilgilenmek isteyen ki?inin, bitkinin yapysy, organlary ve bu organlaryn i?levleri hakkynda bazy temel bilgilere sahip olmasy gerekir. Bir bitkinin çe?itli organlary, birbirine benzemeyen çe?itli etken maddeler içerir. ?ifaly bitkilerle tedavi alanynda bu organlar, bitkisel droglar olarak tanymlanyr. Yaygynlykla kullanylan organ, glikozitler ve alkaloitler içeren yapraklardyr. Kök ve yapraklar arasynda ta?yma i?levi üstlenen bir yol olarak da tanymlanabilecek saplar ise genellikle kullanylmaz, ama bu kural bazy bitkilerde de?i?ebilir. Yani, bazy bitkilerin saplary da etken madde içerebilir. Ayny biçimde, bazy a?açlaryn kabuklary da etken madde açysyndan zengindir. Yeraltyndaki, adeta depo görevi üstlenen sürgünler, biçimlerine göre, köksap, yumru, kök veya so?an adlary ile tanymlanyr. Kökler, topraktan emdikleri su ve madensel tuzlary yapraklara gönderirler. Genellikle ?eker, bazen vitaminler ve alkaloitler depolarlar. Çiçek ve meyve, bitkinin soyunun devamynyn sa?lanmasy görevini üstlenmi?lerdir. Genellikle içerdikleri etkin maddeler nedeniyle, ?ifaly bitkilerle tedavi alanynda önemli yere sahiptirler. Toplanmayan çiçek meyve olu?turur. Bitki tohumu, bitkinin geli?me a?amasynda gerekli olan etken maddelerin özünü içeren bir depodur. Çiçeksiz bodur bitkiler ise, çiçek tozu (polen) benzeri, sarymsy tozlar üretirler.
Okuyucuya bu kitapta, hiçbir yan etki yapycy veya zehirleyici madde içermeyen, genellikle tanynan ?ifaly bitkiler ve onlaryn tedavi edici özellikleri tanytylmaya çaly?ylacaktyr. Bu kitaby okuyarak, kendiniz için yararly olaca?yna inandy?ynyz reçeteleri gönül rahatly?y içinde uygulayabilirsiniz. Bazen olumlu sonuç alamamanyz da söz konusu olabilir. Ama, önerilen reçeteleri uygun biçimde ve dozajlarda uygulady?ynyzda, kötü bir sonuçla kar?yla?mayaca?ynyza kesinlikle inanabilirsiniz.
De?erli okuyucular, ?ifaly bitkilerin tedavi edici gücüne inanabilir ve hatta onlarla ba?aryly sonuçlar elde etmi? de olabilirsiniz. Ama sa?ly?ynyza gerçekten de?er veriyorsanyz, özellikle, önemli sonuçlara yol açabilecek hastalyklarda doktora görünmeyi ihmal etmeyiniz! Basit bir rahatsyzlyk sandy?ynyz belirtiler, ya?amsal önemde bir hastaly?yn ön belirtileri olabilir!... Hastalyklaryn te?hisi ve tedavisi yalnyzca uzman typ doktorlarynca gerçekle?tirilebilir !... Lütfen bu konuyu gözardy etmeyiniz !…
?ifaly bitkilerin tedavi edici gücünden, basit rahatsyzlyklarynyzy geçi?tirmek için yararlanyn. Önemli hastalyklaryn tybbi tedavisi syrasynda da, doktorunuzun onayyny almak kaydyyla, bu tedaviye ?ifaly bitkilerle destek verebilirsiniz. Ama, çok iyi tanymady?ynyz bitkilerle kendinizi tedavi etmeye hiçbir zaman kalky?mayynyz! Do?ada her hastaly?a çare olabilecek pek çok sayyda ?ifaly bitki vardyr; ama bu bitkileri gere?ince kullanabilmek için bilimsel e?itime de kesinlikle gerek vardyr!


Şifalı Bitkiler Kitabı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.