Ali Bulaç Islam ve Demokrasi Teokrasi, Totalitarizm E-BOOK - Ali Bulaç Islam ve Demokrasi Teokrasi, Totalitarizm E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ali Bulaç   >   Islam ve Demokrasi Teokrasi, Totalitarizm E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-17 tarihinden bu yana 258 defa online okundu ve 1062 defa indirildi.

Ali Bulaç Islam ve Demokrasi Teokrasi, Totalitarizm E-kitap, Ali Bulaç Islam ve Demokrasi Teokrasi, Totalitarizm E-Book
Ali Bulaç tarafından yazılan ve Siyasi , Tarih , İslami , kategori klasmanında olan Islam ve Demokrasi Teokrasi, Totalitarizm isimli kitabın açıklaması :

Yslam'yn birçok alanda çe?itli spekülasyonlara konu
oldu?u bir dönemden geçiyoruz. Ynsanyn modern
kavrayy? aly?kanlyklaryny derinden dönü?türmeye yönelmi?
geyyel dinî uyany?a paralel Yslam'yn da kendi
dünyasynda gösterdi?i yüksek performans gözönüne
alyndy?ynda, bu elbette normal bir durumdur. Normal
olmayan, ço?u zaman sa?lykly bilgi temelinde kar?ylykly
diyalog ve aly?veri?in yerini zihinsel karga?a ve
çaty?malara byrakmasydyr.
Israrla öne sürülen iddialaryn ba?ynda, müslümanlann
siyasal iktidary ele geçirecekleri bir yerde
totaliter ve teokratik bir dikta rejimini kuracaklary
ve her türlü temel hak ve özgürlüklere, siyasal katylym
ve serbest muhalefete son verip toplumu Ortaça?
karanly?yna hapsedecekleri iddiasy gelir.
Bunun do?ru olup olmady?y ara?tyrylma?a de?er ve
öncelikle bu müslümayi bilgin ve aydynlara dü?en bir
görevdir.
Bu kitap bu ve benzeri sorulan temel alarak kaleme
alyndy. Ancak ara?tyrma ilerledikçe, anahtar iki
terim olan "siyaset" ve "iktidar"m ana sorun oldu?u
ortaya çykty. Ben kendi perspektifimden siyaseti toplumda
içselle?tirerek iktidar sorununa uygun bir çözüm
buldu?umu dü?ündüm. Ne var ki bu, tamamen
seküler bir baky? açysyndan mümkün görünmekle birlikte,
Yslam sözkonusu oldu?unda siyaset ikincil
önemde bir konuydu ve bu da evrensel ve genel bir
toplum projesiyle tamamlandy?y zaman'anlamly oluyordu.
O zaman do?ru bir sonuca "Yslam'yn öngördü?ü siyasal
model nedir?" sorusundan önce, dominant olarak
"Yslam'yn siyasal modeli ne de?ildir?" sorusuna
cevap bulunarak gidilebilece?ini gördüm ve çaly?mama
bu yönde devam ettim.
Vardy?ym sonuç benim açymdan tatminkâr ve tutarlydyr.
Buna göre, Yslam, temel siyasal tercihleri bakymyndan
salt demokratik, teokratik ve totaliter olamazdy;
iktidar sorununu da siyaseti genel bir toplum
projesinin do?al bir parçasy durumunda ele alarak çözüyordu.
Y?te bu kitap, her bir bölümünde Yslam'yn niçin bir
demokrasi, teokrasi veya totaliterizm olamayaca?yny
göstermesi bakymyndan önemlidir. Yslam'yn ne türden
bir toplumsal proje.öngördü?ü konusu ise, bunu izleyecek
olan "Medine Vesikasy -Alternatif Bir Toplum
Projesi-" adly ara?tyrmamyzda yer alacaktyr.
Çaba bizden, ba?ary Allah'tandyr...
Ali Bulaç


Islam ve Demokrasi Teokrasi, Totalitarizm Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.