Ahmed Günbay Yıldız Günahın Rengi E-BOOK - Ahmed Günbay Yıldız Günahın Rengi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ahmed Günbay Yıldız   >   Günahın Rengi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-17 tarihinden bu yana 130 defa online okundu ve 509 defa indirildi.

Ahmed Günbay Yıldız Günahın Rengi E-kitap, Ahmed Günbay Yıldız Günahın Rengi E-Book
Ahmed Günbay Yıldız tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Günahın Rengi isimli kitabın açıklaması :

Günahyn rengi nedir?
Kara mydyr sizce de?

Öyle midir de?il midir bilemeyiz ama kopkoyu bir renk oldu?unu ve bütün renkleri soldurdu?unu söyleyebiliriz herhalde.

"Günahyn Rengi" Ahmed Günbay Yyldyz’yn son romanynyn ady. Kitabyny, bir anlyk arzuya, ihtirasa ve intikam duygusuna
acymasyzca kurban edilen bir a?kyn etrafynda kurgulayan yazar, eserinde aslynda toplumdaki ahlaki çökü?ü, e?itimsizli?i, kutsal de?erlerimize yeterince ehemmiyet vermeyi?imizi ele?tiriyor. Roman bu bakymdan okuyucuyu silkeliyor ve
iç muhasebeye davet ediyor.

Romanyn ba?kahramany Hasret, ahlak, iffet, iman, masumiyet timsali. Tüm genç kyzlara örnek olacak hasletlere sahip olan Hasret, romanda, tahammül edilmesi güç acylara gö?üs germek, manevi yükleri syrtlamak zorunda kalyyor. Tevekkül ve sabyrla gönlündeki yarayy tedavi edemese de ayakta kalmayy ba?aryyor.

Romanyn bir ba?ka kahramany Arma?an, i?lenen günahyn kavurdu?u masumlardan biri sadece. Çocukluk yyllaryndan büyüyüp bir
yeti?kin olana kadar bu günahyn bedelini horlanarak, küçümsenerek, hakaret i?iterek çok a?yr ödeyenlerden.

Tek bir kyvylcymdan çykyp hyzla büyüyen ve etrafynda ne varsa yakyp, yykyp yok eden koca bir yangyn gibi, dü?üncesizce i?lenen tek bir günahyn, nasyl nesillere sirayet etti?ini, hayatlary mahvetti?ini anlatyyor Günahyn Rengi.

Romanynda daha pek çok toplumsal yaraya de?inen Ahmed Günbay Yyldyz, Adem Bey ve o?ullaryyla ebeveyn evlat ili?kisini sorguluyor, problemli yanlaryna dikkat çekiyor. Okuyucuya her evlâdyn anne ve babasyna kar?y olan vefa borcunu hatyrlatyyor.

Ahmed Günbay Yyldyz aly?ty?ymyz kendine has üslubuyla kaleme aldy?y Günahyn Rengi’ni ?u satyrlarla nihayetlendiriyor ve adeta
okuyucusuna sesleniyor:

"Evlâtlarynyza iyi bir gelecek byrakabilmek için hazyrlyk yapyn sizler de" Nöbeti devrederken borçlu olmayyn onlara.
Hazan istemeseniz de hüznü beraberinde getirir. Sakyn unutmayyn bu mysralary, hatta çerçeveletip gözünüzün önüne asyn ve okuyun syk syk:
Gül a?acy demi? tomurcu?una:
Yaryn rayihany yel alyr gider.
Annesi demi? ki yavruca?yna:
Bütün emeklerim el alyp gider.
Gelece?in dünyasyna da bu mysralarymla selam olsun...


Günahın Rengi Hakkında Yorumlar
Serhad amara
2014-02-03 21:09:57

Cok güzel
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.