Michael Ondaatje Anil'in Hayaleti E-BOOK - Michael Ondaatje Anil'in Hayaleti E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Michael Ondaatje   >   Anil'in Hayaleti E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-16 tarihinden bu yana 136 defa online okundu ve 177 defa indirildi.

Michael Ondaatje Anil'in Hayaleti E-kitap, Michael Ondaatje Anil'in Hayaleti E-Book
Michael Ondaatje tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Anil'in Hayaleti isimli kitabın açıklaması :

Booker Ödüllü yazar Michael Ondaatje, hayal gücünün ve dilinin tüm zenginli?ini ortaya koyan Anil’in Hayaleti’nde, Sri Lanka tarihinin en karanlyk dönemini ve 1980’lerde ya?anan iç sava?y anlatyrken o vah?etin içinde üç ki?inin serüvenini izliyor. Hindistan’yn güney ucundaki, yüzyyllar boyunca kültürel geli?imlerin biçimlendirdi?i Sri Lanka, yirminci yüzyylyn sonlaryna vah?i bir iç sava?la adym atmy?, ülke kendi içinde paramparça olmu?tur. Bu fyrtynyn içine, Sri Lanka’da do?up büyümü?, Yngiltere ve Amerika’da ö?renim görmü? bir genç kadyn, Anil Tissera adym atar. Adada hüküm süren organize cinayet salgynynyn nereden kaynaklandy?yny ara?tyrmak ve resmi makamlarla i?birli?i yapmak üzere bir insan haklary derne?i tarafyndan adaya gönderilen genç kadyn, adli typ antropologudur. Ara?tyrmalar ba?lar. Birbirine dü?man üç gurubun; hükümet güçlerinin, ayrylykçy gerillalaryn ve onlaryn kar?ytlarynyn eylemleri, kitle kyyymlaryyla, cinayetlerle çözümsüzce sürüp gitmektedir. Cesetler bulunur. Yskeletler çykarylyr. Bu ke?ifleri izleyense, a?k, aile, kimlik, bilinmeyen dü?man, sakly geçmi?i ortaya çykarmak arzusu üzerine kurulmu? bir öyküdür. Sri Lanka’nyn gizemli manzarasyny ve antik uygarly?yny fon alan Anil’in Hayaleti, yazaryn ?iirsel dilinin yanysyra bir serüven romanynyn sürükleyicili?ine de sahip


Anil'in Hayaleti Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.