Uğur Mumcu Sakıncalı piyade E-BOOK - Uğur Mumcu Sakıncalı piyade E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Uğur Mumcu   >   Sakıncalı piyade E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-04-20 tarihinden bu yana 133 defa online okundu ve 285 defa indirildi.

Uğur Mumcu Sakıncalı piyade E-kitap, Uğur Mumcu Sakıncalı piyade E-Book
Uğur Mumcu tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Sakıncalı piyade isimli kitabın açıklaması :

Sakyncaly Piyade, ara?tyrmacy gazeteci-yazar U?ur Mumcu'nun 12 Mart 1971 muhtyrasy döneminde ya?anan bazy olaylary anlatyp ele?tirdi?i kitabydyr. Ylk baskysy 1977'de yapylmy?, daha sonra Um:Ag tarafyndan 1997'de bugün satylan baskysy yayymlanmy?tyr.

12 Mart döneminde Mumcu

U?ur Mumcu, askerli?ini yapmaya hazyrlandy?y syrada 12 Mart dönemi’nde bir yazysynda kullandy?y "ordu uyanyk olmaly" sözleriyle, "orduya hakaret etmek", "sosyal bir synyfyn öteki sosyal synyflar üzerinde tahakkümünü kurmak" suçunu i?ledi?i iddasyyla gözaltyna alyndy. Mamak Askeri Cezaevi’nde pek çok aydynla birlikte bir yyla yakyn kalan U?ur Mumcu, bu davadan dolayy 7 yyl hapse mahkum edildi. Burada bir süre Profesör U?ur Alacakaptan ile tutuklu kaldy. Fakat Yargytay'ca karar bozuldu ve serbest byrakyldy. Bu olaydan sonra Mumcu askerli?ini, 1972-1974 yyllary arasynda A?ry'nyn Patnos ilçesinde, resmi tanymyyla "sakyncaly piyade eri" olarak tamamlady. Patnos'ta, a?yr ko?ullar altynda askerli?ini yaparken, zaten uzun zamandan beri var olan ülseri yüzünden mide kanamasy geçirdi.

Kitap

Kitap 12 Mart döneminde ya?anan ilginç olaylary Mumcu'nun mizahi yorumuyla ele alyyor. Mumcu, askerli?e gitmek için kendisinin ba?vuru yapmasyna ra?men "asker kaça?y" olarak suçlanmasy, askerlerin ba?kanlyk etti?i sykyyönetim mahkemelerinde hukuk profesörlerinin albaylar tarafyndan adaletsizce yargylanmasy, sol görü?lü olduklary belirlenen insanlara sahte suçlar yaratylyp, ülkücülerin tanykly?ynda yeterince kanyt olmaksyzyn mahkum edilmeleri gibi hukuk skandallaryny ele?tirip, cuntanyn hukuk devletinin kurallaryny yok etti?ini savunuyor.
Kitabyn sonlaryna do?ru ise U?ur Mumcu'nun askerlik anylary yer alyyor. Mumcu askerli?ini yedek subay olarak yapacakken "sakyncaly piyade eri" unvanyyla nasyl er olarak en a?yr i?lerde çaly?tyryldy?yny anlatyyor.

Kitap ilginç konusu ve yazymyyla oldukça ünlenmi?, U?ur Mumcu'nun en tanynan eseri haline gelmi?tir. "Sakyncaly Piyade" terimi ise devlet gücünü suistimal edenlere kar?y duran ki?ilere koyulan bir unvan haline gelmi?tir.
Kitabyn Tekin Yayynevi'nden 1977'de çykan ilk baskysy 47 basky yapyp 184.000 adet satmy?, 1997'de Um:Ag tarafyndan yapylan basymy ise Mart 1998'e kadar 51. baskyya ula?my?tyr.
Ünlü yazar Aziz Nesin de kitap hakkynda bir yazy yazmy?tyr. Bu yazy Um:Ag'yn baskysynda kitabyn ön sözü olarak yer alyrken, yazynyn küçük bir kysmy ise arka kapakta yer almy?tyr. Arka kapakta kalan kysym da ?u ?ekildedir:
“ Ellerin dert görmesin U?ur Mumcu! Sakyncaly Piyade'yi yazdy?yn için, eline sa?lyk, a?zyna sa?lyk, canyna sa?lyk. Kendi yazdyklaryma gülemem. Ama senin yazdyklaryny gülerek okudum. 'Acy acy gülmek' deyimi vardyr ya, i?te öyle acy acy güldüm!...


Sakıncalı piyade Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.