Mehmet Ali Kışlalı Güneydoğu: Düşük Yoğunluklu Çatışma E-BOOK - Mehmet Ali Kışlalı Güneydoğu: Düşük Yoğunluklu Çatışma E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Mehmet Ali Kışlalı   >   Güneydoğu: Düşük Yoğunluklu Çatışma E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-16 tarihinden bu yana 138 defa online okundu ve 343 defa indirildi.

Mehmet Ali Kışlalı Güneydoğu: Düşük Yoğunluklu Çatışma E-kitap, Mehmet Ali Kışlalı Güneydoğu: Düşük Yoğunluklu Çatışma E-Book
Mehmet Ali Kışlalı tarafından yazılan ve Siyasi , kategori klasmanında olan Güneydoğu: Düşük Yoğunluklu Çatışma isimli kitabın açıklaması :

Güneydo?uda 1984`ten bu yana süren mücadelenin " Türkiye`nin bir numaraly sorunu " oldu?unu kabul edeli a?a?y yukary on yyl oluyor.

Ylk kez bu bölgede iki kasabada garnizonlara ate? açyldy?ynda pek çok kimse ne olup bitti?ini anlayamamy?tyr. Basyn mensuplary, zamanyn ba?bakanyndan tek cümlelik yorum almaya bile gerek görmemi?lerdir. Bölgede uygulanmakta olan sykyyönetim nedeniyle oradan da ayryntyly bilgi gelmiyordu. Sonralary yetkililer olaylaryn "iki buçuk e?kyya i?i" oldu?unu söylemekle yetindiler. 80`li yyllar sona ererken, Milli Güvenlik Kurulu`nun bazy asker üyelerinden ?u acy de?erlendirmeleri duyar olduk: "Kimse olaylara sahip çykmyyor. Herkes kendi sorumluluk süresinin tamamlanmasyny bekliyor. Güneydo?u`dan gelen haberler iyi de?il. Halk sahipsiz, devletin kendisini koruyamady?yny görüyor. PKK etkisi artyyor. Güvenlik güçlerinden bekledi?i yakynly?y görmeyen bölge halkyny kaybediyoruz. "

MEHMET ALY KI?LALI, bir basyn mensubu olarak bu çok önemli sorunu de?i?ik boyutlaryyla hem izlemeye, hem de yakyn tarih içerisindeki yerini ve aldy?y ?ekilleri ö?renmeye çaly?ty. 90`ly yyllardan ba?layarak konuyla yakyndan ilgili görevlerin yany syra, yabancy ve Türk uzmanlarla, bazylary saatler süren konu?malar yapty. Beri yandan da bölgedeki geli?meleri dikkatle izliyor, olan biteni anlamaya çaly?yyordu.

"Dü?ük Yo?unlukla Çaty?ma" ( DYÇ ) adlandyrylmasyny Türkiye ilk kez mücadelenin, ba?lamasyndan 8-10 yyl sonra duydu. Neydi dü?ük yo?unluklu çaty?ma ?

Bu kitapta MEHMET ALY KI?LALI, "GÜNEYDO?U"daki "DÜ?ÜK YO?UNLUKLU ÇATI?MA"ya medyanyn pek yakla?mady?y bir açydan bakyyor. Konunun kamuoyuna mal edilmesi gerekti?ini vurguluyor.


Güneydoğu: Düşük Yoğunluklu Çatışma Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.