Mehmet Alagaş Taş E-BOOK - Mehmet Alagaş Taş E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Mehmet Alagaş   >   Taş E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-16 tarihinden bu yana 557 defa online okundu ve 359 defa indirildi.

Mehmet Alagaş Taş E-kitap, Mehmet Alagaş Taş E-Book
Mehmet Alagaş tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Taş isimli kitabın açıklaması :

- Ynsanlary sevmiyor musun!
Yhtiyar çayyndan bir yudum aldyktan sonra kendisine bakty.
- Genel bir soru mu!
- Evet.
- Seviyorum.
- O halde niye tek ba?yna ya?yyorsun!
- Kendimi de seviyorum. Zaman zaman kendimi ba?kasyyla payla?mak istemiyorum.
- Ama sevgi payla?maktyr diyorlar.
- Do?ru. Fakat her?ey payla?ylmaz. Çünkü payla?mak, parçalamak de?ildir.
- Anlayamadym!..
- Ynsanlarla payla?ty?yn bir de?er, insanlarla payla?ty?yn bir güzellik, bu payla?madan sonra bölünüyorsa, bu payla?madan sonra de?er ve anlamy küçülüyorsa, bu payla?mak de?il parçalamaktyr.
Genç adama göre ilginç ve gizemli cevaplardy bunlar. Cebinden sigara paketini çykardy.
- Sigara içer misin!
- Byraktym.
Bir sigara çykararak yakty. Çayyndan da bir yudum alarak barda?y masanyn üzerine koydu.
- Ben insanlary sevmiyorum!..

Söyledi?i söze kendisi de ?a?yrdy!. Ne olmu?tu kendisine!. Ynsanlaryn sorularyna cevap vermek istemezken, bu ihtiyara sorusuz cevap veriyordu.
- Genel bir cevap my bu!
- Evet, genel.
- O halde bir insan olarak kendini tanymyyor, kendini sevmiyorsun.
Yhtiyaryn bu te?hisini hiç be?enmemi?ti. Bu kesin kanyya nereden ve nasyl varmy?ty ki! Fakat yine de dü?ündü, yine de dü?ündü kendisini sevip-sevmedi?ini!..
Akly ve duygulary kary?ty.
Açyk ve net bir cevap bulamady sorusuna. Buna ra?men ihtiyaryn te?hisini cevapsyz byrakmak istemedi.,
- Kendime de?er veriyorum.
Yhtiyaryn yüzünde ilk kez bir ?a?kynlyk ifadesi gördü. Onun neden ?a?yrdy?yny dü?ündü. Yhtiyar ?a?yrmakta haklyydy. Bu ihtiyara göre kendisine de?er verdi?ini söyleyen birisi intihara gidiyordu. Kendisini anlamaktan aciz olan bu ihtiyaryn, acizli?ini yüzüne vurmak istedir.,
- Beni anlayamazsyn!.
- Önemli olan bir insanyn kendisini anlamasy, do?ru anlamasydyr.
Bu sefer ikisi de ?a?yrmy?ty. Yhtiyar sözlerine devam etti.,
- Kendisini anlayan, do?ru anlayan bir insan, bence anla?ylyr bir insandyr.
Yhtiyaryn bu bilgiç edasy canyny sykmy?ty. Bu nedenle cevabyny çürütmek istedi.,
- Neden sigara içti?imi anlyyor musun!
- Evet.
Hiç sigara içmeseydin anlayabilir miydin!
- Hayyr
Biraz sustu ve ilave etti.,
- Ne demek istedi?imi anladyn de?il mi!
- Evet.
Rahatlamy?ty. Güzel bir örnekle meramyny güzelce anlatmy?ty. Sigara içmeyen bir insan, sigara içen bir insanyn psikolojisini nasyl anlayamazsa, bazy olaylary, bazy duygulary ya?amayan bir insan da, o duygulary ya?ayan bir insany anlayamazdy.
Sigarasyny bu keyif ile içine çekti.
Konu?manyn kontrolü kendi elindeydi. Yhtiyara belli bir seviyeden bakyyor ve istedi?i soruyu, istedi?i rahatlykla sorabiliyordu.,
- Kaç yyldyr buradasyn!
- Sekiz yyldyr. Fakat sürekli de?il. Her yylyn üç-dört ayy.
- Ynzivaya my çekiliyorsun!
- Halvet veya inzivanyn hassas gerekçeleri vardyr. Ben bu gerekçelere sahip de?ilim.
Pek anlayamamy?ty bu cevaby.,
- Neden!
Yhtiyar derin bir nefes alyp verdikten sonra tane tane konu?maya ba?lady.,
- Bak genç adam!. Bu sorgulayycy tavryn pek ho? de?il. Daha birbirimizi hiç tanymyyoruz. Sen ise bir amir edasyyla bana sorular yöneltiyorsun!. Bütün bunlar burada misafir olmanyn bir bedeliyse, ben geceyi kar?yda, kar?y a?acyn dibinde geçirmeyi ye?lerim.
Bu sözleri hiç beklemiyordu. Öylece ihtiyara bakty. Her nedense bu ihtiyara acydy?yny hissetti. Ev sahibi bu ihtiyar de?il de, kendisiydi sanki. Evi kendisine byrakarak, kar?y a?acyn dibine gitmekle uyarmy?ty kendisini.
Hafifçe gülümseyerek Afedersin dedi.
Ykisi de susmu?tu. Yhtiyar adam kalkarak kendisine bir bardak çay daha koydu. Çayyny alarak sandalyesine oturdu. Bu ihtiyarla birçok ortak noktasy vardy. insanlary sevdi?ini söylemi?ti ama insanlardan rahatsyz oluyor gibiydi. Yhtiyarla yapty?y konu?malary zihninden geçirdi.
Bazy ?eyleri daha iyi anlamaya ba?lamy?ty.
Veda tepesinden atlayaca?yny söyledi?i zaman tepki göstermemesinin nedenini de bulmu?tu sanki!.
Herhalde bu ihtiyar da ya?amaktan bykmy?,
Bu ihtiyar da ya?amaktan usanmy?ty. Belki o da ölmek istiyordu, ölmek istiyordu ama o bir müslümandy. Allah inancy, onun bu iste?ini engelliyordu. Sormadan edemedi.,
- Ya?amaktan byktyn my!
- Sadece yoruldu?umu hissediyorum.
- Ölmek istiyor musun!
Yhtiyar, genç adamyn gözlerine bakty. Bu sorunun ne anlama geldi?ini, bu soru ile ne kastedildi?ini görmek istiyordu.
- Hayyr.
- Do?ru mu söylüyorsun!.
Yhtiyar bu ithamly soru kar?ysynda kyzmady.
- Sen yalan söyler misin!
- Gerekirse.
Yster misin bu gecelik bir anla?ma yapalym, birbirimize hiç yalan söylemeyelim.
Genç adam bir an duraksadyktan sonra cevap verdi.,
- Tamam. ?imdi söyle, ölmek istiyor musun!
- Ölümden korkmuyorum, ölümden kaçmyyorum fakat ölmek de istemiyorum.
- Neden!
- Çünkü ya?amamyn bir gayesi, bir anlamy var.


Taş Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.