Evelyn Anthony Mülteci E-BOOK - Evelyn Anthony Mülteci E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Evelyn Anthony   >   Mülteci E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-16 tarihinden bu yana 77 defa online okundu ve 100 defa indirildi.

Evelyn Anthony Mülteci E-kitap, Evelyn Anthony Mülteci E-Book
Evelyn Anthony tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Mülteci isimli kitabın açıklaması :

Giri?ten bir bölüm

 

Davyna Graham'yn kar?ysynda oturan adam bir sigara yakty. Sub Rosa markaydy
sigarasy. En pahaly cinsten Türk tütünü. Yapymcysy da Sullivans ?irketi. Sub Rosa
kelimesi ho?una gitti?i için bunu kendi simgesi haline getirmi?ti adam. Ona özgü' ikinci
bir nitelik de, kötü haberleri tatly bir gülümsemeyle verebilmekti. Krizler o ?a?yrtycy
sakinli?ini asla bozamazdy. Öfkelendi?i zaman di?er insanlar gibi ka?yny çatty?y ya da
ate? saçan gözlerle bakty?y görülmü? de?ildi. Davina Graham ona bakarken, aslynda
insanî duygulardan hiçbirini göstermiyor, diye dü?ündü. Adamlary hata yapty?ynda
dostça tavyr takynmasy ne kadar sahteyse, bu sevimlili?i de o kadar sahteydi.. So?uk
kalpli, hesapçy tipin biriydi. Böyle bir i?i yürütmek için de öyle olmasy ?artty zaten.
Sovyet Haberal-ma Örgütünün kurgu roman kahramanlaryna benzer ?eflerinin tersine,
bu adamyn herkesçe bilinen bir ady vardy. Casusluk mesle?ine kar?y okul çocu?u gibi
yakla?ymda bulunmaktan ho?lanmazdy. Öyle insan adlarynyn ba? harflerini kullanmak,
herkesin bildi?i ?eylere aptal aptal ?ifre adlary takmak çocukça gelirdi ona.

...


Mülteci Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.