Oğuz Saygın Değişim Rüzgarları E-BOOK - Oğuz Saygın Değişim Rüzgarları E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Oğuz Saygın   >   Değişim Rüzgarları E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-14 tarihinden bu yana 171 defa online okundu ve 605 defa indirildi.

Oğuz Saygın Değişim Rüzgarları E-kitap, Oğuz Saygın Değişim Rüzgarları E-Book
Oğuz Saygın tarafından yazılan ve Kişisel Gelişim , kategori klasmanında olan Değişim Rüzgarları isimli kitabın açıklaması :

Elinizdeki bu eser, son yyllarda ki?isel geli?im alanynda büyük ve ba?aryly çaly?malar yapan ve on binlerce ki?iye seminerler veren O?uz Saygyn'yn kitaplaryny okuyan, radyo ve televizyondaki programlaryny takip eden ve seminerlerine katylan insanlaryn ya?ady?y de?i?imlerin kendi kalemlerinden siz okurlarla bir payla?ymy. Ynanyyoruz ki yazyya aktarylmak suretiyle payla?ylan bu de?i?imler, ba?kalarynyn de?i?imleri için de bir ba?langyç olacak. "Hayatta de?i?meyen tek ?ey, de?i?imin kendisidir" ilkesiyle yolan çykan yazar, insanlaryn hayatyna pozitif bir pencere açmayy hedeflemekte. Yazar bunu ba?army? olmaly ki de?i?imi ya?ayanlar hem mektuplaryyla hem de yüz yüze diyaloglarynda bunu sürekli dile getiriyorlar.
Y?te bu de?i?imi ya?ayanlaryn sözlerinden birkaçy:

"Kitaplarynyzy okuduktan sonra kendi negatif limanlarymy terkederek pozitif sulara açyldym." -Rukiye Gökta?/Ö?renci/Bolu-

"Dünyada de?i?meyen tek ?eyin de?i?im oldu?unu anladym." -Birgül Horasanly/Ev Hanymy/Ystanbul-

"Ba?arysyzlyk diye nitelendirdi?im ?eylerin aslynda sadece bir sonuçtan ibaret oldu?unu anlady?ymda hayatymda köklü de?i?imler gerçekle?ti." -Zeynep Rençber/Ö?renci/Adyyaman-

"Yylmayaca?ym, yykylmayaca?ym; imkanlary bir daha, bir daha zorlayaca?ym. Asla, asla, vazgeçmeyece?im!" -Rumuz: Umut Yolcusu/Elbistan


Değişim Rüzgarları Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.