Ali Akay Kapitalizm ve Pop Kültür E-BOOK - Ali Akay Kapitalizm ve Pop Kültür E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ali Akay   >   Kapitalizm ve Pop Kültür E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-13 tarihinden bu yana 139 defa online okundu ve 366 defa indirildi.

Ali Akay Kapitalizm ve Pop Kültür E-kitap, Ali Akay Kapitalizm ve Pop Kültür E-Book
Ali Akay tarafından yazılan ve Popüler Kültür , kategori klasmanında olan Kapitalizm ve Pop Kültür isimli kitabın açıklaması :

Kapitalizm ve Pop Kültür adly çaly?ma Arma?an ve Minör Politika kitaplarynyn bir devamy niteli?inde. Arma?an kapitalizmin i?sizlik krizine yeni çyky? yollary aramakta; Minör Politika ise, çyky?yn toplumsal yönüne politik bir baky?y canlandyrmaktayken; bu kitap, toplumlardaki ekonomik çeli?kileri segilerken, kapitalizmin kültürel bir ?ekilde popüler kültür alanyna yaslandy?yny iddia ve konu ediyor, kapitalizmin i?leyi?i bakymyndan Pop Art'yn modernli?i ile Rönesans'yn yukary dönemi arasynda paralellik kuruyor. Yktisat alanynyn son kertede belirleyicili?inin altynda yatan kültürel alany irdeleyerek, devlet ve sava? makinasy arasyndaki "dy?arydanlyk" ili?kisinin üzerinde duruyor. Baty kapitalizminin Do?u'yu ekonomik ve kültürel olarak tahakküm altyna aldy?y 19. yüzyyldan, 20. yüzyyla batyly, do?ulu veya güneyli toplumlardaki sosyal ili?kilerin direnme modellerini sorguluyor, aralaryndaki yakynlyklaryn üzerine e?iliyor. 1960'ly yyllaryn "tüketim toplumu" ve "biyo-politik" denetleme mekanizmasynyn, içinde ya?amakta oldu?umuz zaman birimi içindeki gidi?aty çözümlerken, "Ymparatorluk", bir tür esnek ve anonim iktidar biçiminin geli?im çizgilerini ve onun kar?ysynda oldu?u kadar içine de yerle?en çokluk diye adlandyrylan kaçy? çizgileriyle kalabaly?yn rolü üzerinde duruyor; ili?kilerini gösteriyor.

Kapitalizm ve Pop Kültür Fourrier'denProudhon'a ve Marx'a ve onlaryn yeni bir okumasyny yapan ve günümüz toplumsally?yny ele alan, Derrida'nyn, Scherer'in Deleuze ve Guattari ve Hardt ve Negri'nin kavramsalla?tyrmasyna kadar yapylan bir okuma, Said sonrasy ba?layan postkolonyal söylemi de içine alyyor.


Kapitalizm ve Pop Kültür Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.