Jean Paul Sartre Bulantı E-BOOK - Jean Paul Sartre Bulantı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Jean Paul Sartre   >   Bulantı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-13 tarihinden bu yana 434 defa online okundu ve 1096 defa indirildi.

Jean Paul Sartre Bulantı E-kitap, Jean Paul Sartre Bulantı E-Book
Jean Paul Sartre tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Bulantı isimli kitabın açıklaması :

Bulanty, 20. yüzyylyn en etkili dü?ünürlerinden Jean-Paul Sartre’yn ilk romany. Bireyin kökten özgürlü?ünü vurgulayan varolu?çu akymyn sözcülü?ünü üstlenen Sartre, adyny 1938’de yayymlanan bu romanyyla duyurmu?tu. Günlük biçiminde yazdy?y bu kitabynda, romanyn kahramany Roquentin’in dünya kar?ysynda duydu?u tiksintiyi anlatyyordu. Bu tiksinti yalnyzca dy? dünyaya de?il, Roquentin’in kendi bedenine de yönelikti. Kimi ele?tirmenler romany hastalykly bir durumun, bir tür nevrotik kaçy?yn ifadesi olarak de?erlendirdilerse de, Bulanty, yansytty?y güçlü bireyci ve toplum kar?yty dü?üncelerle, sonradan Sartre’yn felsefesinin temellerini olu?turacak birçok konuya yer veren özgün bir yapytty. “Varolu?”la yüz yüze gelen Roquentin’in geçirdi?i de?i?imi anlatan Bulanty, varolu?çulu?un kült kitaplaryndan biri oldu. 20. yüzyyl roman sanatynda da önemli bir yeri olan bu kitaby, Selâhattin Hilâv’yn usta i?i çevirisiyle sunuyoruz.


Bulantı Hakkında Yorumlar
Cengiz Semereler
2014-03-09 16:17:49

Te?ekkürler
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.