Gogol Ölü Canlar E-BOOK - Gogol Ölü Canlar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Gogol   >   Ölü Canlar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-09 tarihinden bu yana 479 defa online okundu ve 375 defa indirildi.

Gogol Ölü Canlar E-kitap, Gogol Ölü Canlar E-Book
Gogol tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Ölü Canlar isimli kitabın açıklaması :

"Elinizdeki roman, ünlüRus romancysy ve oyun yazary Nikolay Gogol’un Roma’da ba?lady?y ve ilk cildini 1842’de tamamlady?y bitmemi? bir romandyr. Bitirilmemi? olmasyna ra?men dünya edebiyatynda bir ba?yapyt ve ça?ynyn özlü bir sosyal ele?tirisi sayylan Ölü Canlar’yn kahramany Çiçikov aracyly?yyla Gogol, 19. yüzyyl ortalaryndaki Rus toplumunun çürüyen yanlaryny ortaya koymaktadyr. Çiçikov, Rusya’nyn birçok kentini gezerek ölmü? ama adlary nüfus kütü?ünden silinmemi? serflerin adyny kullanarak hileli yoldan zengin olma hayalleri kuran birisidir. Gogol’un bu ele?tirel baky?y, Rusya’da reform hareketlerini ba?latmak isteyen çevrelerce de benimsenmi?tir. Romanyn ikinci cildinde ise Gogol Rus toplumunun olumlu yanlaryny ortaya koymaya çaly?my?sa da geçirdi?i ruhsal buhranlar nedeniyle bu cildin elyazmalaryny yakmy?tyr. Daha sonra yeniden yazdy?y bu cildi bir kez daha yok etmi?se de sonradan evinde bulunan bazy elyazmalaryyla elinizdeki ikinci cilt yazaryn ölümünden sonra ortaya çykarylmy?tyr. Gogol, Ölü Canlar’da ya?ady?y dönemin Rusya’syndaki kötülükleri, çarpyklyklary ve gülünçlükleri kusursuz bir gerçekçilik ve yergiyle dile getirmi?tir.”ABRAHAM H. LASS


Ölü Canlar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.