Ahmet Önel Konumlandırmalar E-BOOK - Ahmet Önel Konumlandırmalar E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ahmet Önel   >   Konumlandırmalar E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-09 tarihinden bu yana 77 defa online okundu ve 111 defa indirildi.

Ahmet Önel Konumlandırmalar E-kitap, Ahmet Önel Konumlandırmalar E-Book
Ahmet Önel tarafından yazılan ve Öykü , kategori klasmanında olan Konumlandırmalar isimli kitabın açıklaması :
Yalnyzly?yn bir gücü, bir de yasasy var, diye konu?tu usulca.
Gücünü ba?kalarynda denemeye kalkty?yn an yasayy da çi?nemi? oluyorsun!
Konumlandyrmalar’dan


A?k. Mutluluk. Uyum. Uyumsuzluk. Ayrylyk. Yhanet. Hüzün. Kadyn. Erkek. Sayysyz edebi metne kaynak, bilimsel incelemeye neden olmu? konular. Karanly?a iten edebi metinler, karanlykta kalan bilimsel incelemeler. Ruhu, büyüsü, kimyasy bir türlü çözülemeyen bir konu. Kadyn ve erkek. Belki de sorun, çözmek, bilmek, üstüne söz söylemek arzusundan kaynaklanyyor. Sadece bakmak yetmez mi? Bakmak ve öznel/özel olarak konumlandyrmak.

Psikanalist Darian Leader’in bir çaly?masy syrasyndaki ilginç tesbiti: Yki buçuk ya?yndaki biri erkek, biri kyz iki çocuk geceleri pencerede bir kurt oldu?unu dü?ünmekte ve endi?elenmekte. Kurdun ne yapaca?y soruldu?unda erkek çocuk kurdun onu yemek için geldi?ini söyler. Kyz çocu?un cevaby ise ilginç: “Gidip ona soralym.” Belki ayny soruyu kendimize sormaly ve kendi cevabymyzdaki “özel”i aramalyyyz.

Ytalyan sinemacy Ettore Scola’nyn 1977 tarihli filmi Özel Bir Gün (Una Giornata Particolare) adynyn da andyraca?y gibi bir günde, gerçekten de özel bir günde geçer: 8 Mayys 1938 gününde. Bu gün Hitler’in Roma’ya gelip Mussolini’yi ziyaret etti?i ve Ytalyan fa?izminin büyük bir heyecanla gövde gösterisi yapmanyn tela?ynda oldu?u gündür. Romalylaryn heyecan içinde meydanlara ko?tu?u bu günde, bütün sakinlerinden “arynan” bir binada, kapycy kadyny da saymazsak iki ki?i kalyr: Evli barkly, alty çocuk annesi Antonietta ve pasif bir anti-fa?ist olan, e?cinsel Gabriele. Bu özel gün, bu iki özel insanyn, küçük dünyalarynda kysa süreli?ine olsa da yeni bir ya?amy tanymalaryna, tatmalaryna neden olur. Film fa?izmin yükseli?ine ele?tiride bulunurken, bir yandan da kadyn-erkek ili?kisindeki buyurganly?a ve güce dayanan fa?ist zihniyeti gözler önüne serer. Sonuçta Hitler-Mussolini eksenindeki ideolojik fa?izm tarihin karanlyk sayfalaryndaki yerini almy?tyr. Peki ya temelde insan ili?kilerindeki ve özelde kadyn-erkek ili?kilerindeki fa?ist tavyrlar?

Ahmet Önel Konumlandyrmalar’da kysacyk metinlerle bir ba?ka deyi?le kysa öykülerle (short short stories) gündelik sykyntylara, syradan ya?amlara ve özellikle kadyn-erkek ili?kilerine mercek tutuyor. Her bir metin ele alyndy?ynda bu mercek güne? y?ynlaryny odaklayyp “yakacak” yo?unlukta durmuyor, gösterip geçiyor. Ama anlatynyn bütününde okurun merce?i giderek kendi üstünde hissetmesine neden oluyor. Gitmeler, gelmeler, beklemeler, meraklanmalar, cevapsyzlyklar, sevmeler, nefret etmeler ve konu?malar… Ne kadar yabancy ve ne kadar tanydyk dedirten kysa metinler. Yazar “Hayatyn izdü?ümleri bu kysa metinler. Dü?ünce kyryntylary, algy foto?raflary ya da gri yansymalar belki” diyor Konumlandyrmalar’daki metinler için.

Konumlandyrmalar, nice özel duyguyu, cevaby, günü gözler önüne seren, okur algysynda yeniden ?ekillendiren “özel bir metin”.


Konumlandırmalar Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.