Anonim Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi 2004 E-BOOK - Anonim Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi 2004 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Anonim   >   Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi 2004 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-08 tarihinden bu yana 67 defa online okundu ve 223 defa indirildi.

Anonim Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi 2004 E-kitap, Anonim Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi 2004 E-Book
Anonim tarafından yazılan ve Tarih , kategori klasmanında olan Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi 2004 isimli kitabın açıklaması :

 

Eski Önasya’da ölü ruhlarynyn “Ölüler Ülkesi”nde yaflamaya devam etti¤i inancy çerçevesinde mezarlara yiyecek ve içecek byrakylmyfl, tütsü yakylmyfl ve ölenlerin adlary belirli dinî törenlerde anylmyfltyr1. “Ölü Kültü” olarak adlandyrylan bu ifller2, ölen kiflilerin vârislerinin göreviydi3. Aile bireylerinin atalarynyn me-zarlaryna byrakty¤y sunular ise mezar kültü4 olarak tanymlanmaktadyr.

Eski Önasya’da ölü ruhunun bedenden ayrylyp “Ölüler Ülkesi”ne gidebilmesi için cesedin gömülmesi gerekti¤ine, aksi hâlde ruhunun acy çekece¤ine inanylyrdy. Bir Orta Assur kudurrusu üzerinde “Cesedi gömülemesin, ruhu atalarynyn ruhuna kavuflamasyn” diye bir beddua yer alyr5. Krallar düflmanlarynyn atalarynyn mezarlaryny ya¤malayarak onlaryn ruhlaryna acy çektirmek istemifllerdir6. Fenike Kraly Tabnit, mezaryny tahrip edecek kiflilerin ruhlarynyn huzur bu-lamamasyny dilemifltir7. Cesedin topra¤a gömülmesi en eski ça¤lardan itibaren uygulanan bir âdettir. Bilinen en eski gömmeler âdeti, hayvan kemikleri ve çiçek demetleri ile gömülen Neandertal insanyna aittir8. Ölünün yakylyp küllerinin gömülmesi Anadolu’da M.Ö. 3. binyyldan itibaren uygulanmyfl9, Hitit krallarynyn cenaze törenlerini anlatan metinlerde bu gömme tarzynyn ayryntylary verilmifltir10. Yakma gömme son-raki dönemlerde de sürmüfltür, Hindu ve Hyrystiyan dünyasynda da hâlen uygulanmaktadyr.


Türk Arkeoloji Ve Etnografya Dergisi 2004 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.