Harun Yahya Yaratılış Atlası 2 E-BOOK - Harun Yahya Yaratılış Atlası 2 E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Harun Yahya   >   Yaratılış Atlası 2 E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-08 tarihinden bu yana 74 defa online okundu ve 123 defa indirildi.

Harun Yahya Yaratılış Atlası 2 E-kitap, Harun Yahya Yaratılış Atlası 2 E-Book
Harun Yahya tarafından yazılan ve İslami , kategori klasmanında olan Yaratılış Atlası 2 isimli kitabın açıklaması :

Dünyada, neredeyse tüm okullarda ö?rencilere okutulan biyoloji kitaplary, aslynda gerçek olmayan bir hayat öyküsü anlatmaktadyr. Evrim teorisi ba?ly?y altynda ö?retilenler, tamamen sahte mekanizmalar, sahte deliller, sahte resim ve çizimler, sahte fosiller ve sahte bir canly tarihinden ibarettir. Ders kitaplaryna konu olan, e?itmenlerin her hafta sayysyz kez tekrar ettikleri bu masal, o kadar benimsenmi?, o kadar gerçek gibi kabul edilmi?tir ki, bu e?itimi alan hemen hiç kimse, evrimin do?rulu?undan neredeyse ?üphelenmemektedir. Her ki?i okul syralarynda, kendisine hayat boyu yardymcy olacak bir e?itim verildi?ini dü?ünmektedir. Dolayysyyla, ya?amyn anlamyny da içine alan böyle önemli bir konuda, tüm dünya çapynda bir yalanyn, son derece bilimsel bir üslupla durmaksyzyn ö?retildi?i haberinden dolayy büyük bir olasylykla ?a?kynly?a dü?ecektir.

Ama gerçek ?u ki, bu yalan insanlara ysrarla kabul ettirilmeye çaly?ylmaktadyr. Bahsetti?imiz bu uygulama dünya çapynda gerçekle?tirilmektedir. Neredeyse tüm okullarda, kurgulanyp tasarlanmy? bir "yalan" anlatylmaktadyr. Medyanyn büyük bir bölümünde, sahte deliller ve canly tarihine dair sahte hikayeler üretilmektedir. Konusunda uzman, hatta kimi zaman Nobel ödülü almy? bilim adamlary, bir yalany savunmakta, bir aldatmacanyn duayenli?ini yapmaktadyr. E?itmenlerin senelerce anlattyklary "canlyly?yn ya?am öyküsü" bir senaryodur. Dünya çapynda, bir el birli?i ve bir ittifak ile uygulanmakta olan bir aldatmaca vardyr. Bu, evrim aldatmacasydyr.


Yaratılış Atlası 2 Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.