Burak Eldem Mardukla randevu Marduk yada Kaos E-BOOK - Burak Eldem Mardukla randevu Marduk yada Kaos E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Burak Eldem   >   Mardukla randevu Marduk yada Kaos E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-07 tarihinden bu yana 129 defa online okundu ve 223 defa indirildi.

Burak Eldem Mardukla randevu Marduk yada Kaos E-kitap, Burak Eldem Mardukla randevu Marduk yada Kaos E-Book
Burak Eldem tarafından yazılan ve Roman , Tarih , kategori klasmanında olan Mardukla randevu Marduk yada Kaos isimli kitabın açıklaması :

Tarihte "Kyrylma Noktasy" ve "Yanly? Uygarlyk"

Eski Dünya'nyn (bizim tanydy?ymyz ve izini buldu?umuz) ilk uygarlyklary, a?a?y yukary Y.Ö dördüncü binyylyn sonlaryndan itibaren biçimlenmeye ba?lady: Geli?mi? bir kent yapysy; yerle?ik ve sistemli bir tarym etkinli?i; derinle?mi? ve çe?itlili?i artmy? bir toplumsal i?bölümü (ki mimari, madencili?in ilk örnekleri ve genel anlamyyla zanaatlaryn geli?imi sa?lamy?tyr bunu); yazynyn geli?imiyle büyük bir syçrama ya?amy? "kültürel kimlikler" ve otoritenin merkezinde yer alan, kurumsalla?maya ba?lamy? bir inanç sistemi, bu uygarlyklaryn "varolu? harcy"ndaki önemli unsurlardy. Ekonomik yapylanma esas olarak tarymsal üretim üzerinde yükseliyordu ve ticaret hareketlenmeye ba?lamy? olsa bile henüz "yerel" bir etkinlik olmanyn pek de ötesine geçebilmi? de?ildi. Toprak üzerindeki haklar, uygulamada bölgelere göre farklylyklar göstermekle birlikte, tapynak rahiplerinin ve kendisi de Ba?rahip olan "Kral"yn denetimindeydi ama mülkiyet, ku?kuya yer byrakmayacak biçimde topra?y i?leyene aitti. Tapynaklar ve Krallyk, tarym üretiminden büyükçe bir payy kendine ayyrmakla birlikte toplumsal yapy içinde synyrlary netle?mi? "sosyal synyflar" olu?umuna sycak bakmyyordu hiç. Ordu harcamalary ve yerel yönetim giderleri (imar etkinlikleri ve festivaller gibi) topra?y i?leyenlerden alynan "katky" ile kar?ylanyrken, az sayydaki yönetim görevlisi ve subay dy?ynda, Kral'yn ve rahiplerin iktidaryna ortak olacak synyfsal tabakala?malar söz konusu olmuyordu. Bir ba?ka deyi?le, bugün ortodoks tarih anlayy?ynyn vurgulady?y "Köleci Toplum" dinamikleri ufukta bile görülmemi?ti. Bir "kurum" olarak kölelik, sarayda, tapynaklarda ya da evlerde çaly?tyrylan hizmetkârlaryn ya da bazen ta? ocaklarynda çaly?tyrylan esir alynmy? "yaban kabile" üyelerinin ötesine uzanmyyordu; dolayysyyla, ülke halkynyn bir synyfsal farklyla?ma içinde "köleler ve köle sahipleri" gibi bir ayry?ma ya?amasy, hele tarymsal üretimin merkezine köle eme?inin yerle?mesi gibi bir durum söz konusu de?ildi. Y?te Y.Ö 3100 dolayynda ortaya çykan Mysyr, Sümer,Harappave Minos gibi, Eski Dünya'nyn ba?lyca öncü uygarlyklary, böyle bir tablo çiziyorlardy tarihin söz konusu evresinde.


Mardukla randevu Marduk yada Kaos Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.