Aziz Nesin Rıfat Bey Neden Kaşınıyor E-BOOK - Aziz Nesin Rıfat Bey Neden Kaşınıyor E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Aziz Nesin   >   Rıfat Bey Neden Kaşınıyor E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-07-06 tarihinden bu yana 168 defa online okundu ve 416 defa indirildi.

Aziz Nesin Rıfat Bey Neden Kaşınıyor E-kitap, Aziz Nesin Rıfat Bey Neden Kaşınıyor E-Book
Aziz Nesin tarafından yazılan ve Öykü , kategori klasmanında olan Rıfat Bey Neden Kaşınıyor isimli kitabın açıklaması :

PYL ULAN,

PYL BE!.

U yazyyy ister bir ciddî makale sayyn, ister mizah

hikâyesi; bu sizin yorumunuza ba?ly.

Polonya'daki bir dostum, geçenlerde aldy?ym

mektubunda ?öyle diyor:

«Türkiye'de mizahçylyktan kolay ne var... Sabahtan

ak?ama kadar alay edilecek yy?ynla konunun

içindesin. Seç seç, be?endi?ini yaz! Bütün

politikacylar, yönetmenler, hattâ herkes senin için

çaly?yyor. Olaylary hiç de?i?tirmeden, oldu?u gibi

yazsan yine mizah olur.»

Çok sevdi?im bir dostumdan aldy?ym bu mektup

beni öyle üzdü ki... insano?lu, u?ra?ynyn zorlu?undan

yakynmayy pek sever. Herkes birbirine «Y?im ne zor,

ne zor, bilemezsiniz...» deyip durur. Elini sycak

sudan so?uk suya sokmadan ya?ayan, bir elleri

ya?da, bir elleri balda olan rantiyeler, mirasyediler

bile böyledir.

Elbet ben de yapty?ym i?in zorlu?uyla övünüp

avunanlardan biriyim, i?te buyüzden dostumun

yazdyklaryna alyndym. Bu üzüntüm, gerçekle yüz yüze

gelmemdendi. Do?rusu da bu: Bütün ki?iler, bütün

olaylar Türkiye'de mizahçylara yardymcy... Hiçbir

mizahçy, bizim ?u belli ve ünlü politi-

B

 

kacylarymyzyn ciddî ciddî söyledikleri söylevler kadar

kuvvetli mizah yazamaz. Okurlar, ciddî gazetelerimizdeki

yazylara katyla katyla gülmüyorlarsa, bu

yazylaryn ciddî gazetelerde çykty?yna inandyrylmy?

olmalaryndandyr.

Dostumdan gelen bu mektup yüzünden mizahçylyk

iyice gözümden dü?tü; sanki bir i? mi yapyyordum.

..

Bu mektubu aldy?ymyn ertesi günü Avusturya'da

basylmy? bir kitabym geldi. Sevinçle kitaby

kary?tyrmaya ba?ladym. Almanca konu?ulan bölgelerin

okurlaryna beni tanytan yazyda, benim mizahymyn,

ünlü mizahçy Roda Roda'nyn mizahyna

benzedi?i yazylyydy. Ünlü mizahçy Roda Roda!..

Mizahymyn benzedi?i Roda Roda'yy tanymady?ym için

utandym. Ba?kalaryna sordum, tanyyan yok... Oysa

Roda Roda'yy bütün Avrupa tanyrmy?, yazylary her

dile çevrilmi?.


Rıfat Bey Neden Kaşınıyor Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2019 © Ekitap Arşivi - .
.