Fakiye Özsoysal Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri E-BOOK - Fakiye Özsoysal Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Fakiye Özsoysal   >   Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-22 tarihinden bu yana 55 defa online okundu ve 126 defa indirildi.

Fakiye Özsoysal Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri E-kitap, Fakiye Özsoysal Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri E-Book
Fakiye Özsoysal tarafından yazılan ve Popüler Kültür , kategori klasmanında olan Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri isimli kitabın açıklaması :

Ystanbul Üniversitesi Tiyatro Ele?tirmenli?i ve Dramaturji bölümünde ders vermeye devam eden Fakiye Özsoysal’yn 1994′ten bu yana çok çe?itli gazete ve dergilerde izleyici-sahne/okur-metin ili?kisi üzerine makaleleri yayynlanyyor. “Tiyatro Metinlerinde Alymlama ve Metin Stratejileri” adly kitabyysa bu kapsamly çaly?malaryn sonucunda, özenle kaleme alynmy?.

Eserin, izleyicinin/okurun zihninde anlam kazandy?y gerçe?inden yola çykan Fakiye Özsoysal, bu kitapta, ba?lyca epik ve absürd tiyatro yazarlarynyn izleyiciden/okurdan nasyl bir i?birli?i bekledi?i ve bunun sonucunda nasyl bir metin stratejisi izledi?i sorularyny soruyor. Bu sorulary cevaplarken de epik ve absürd tiyatrolaryn dünya edebiyatyndaki en yetkin yazarlarynyn oyunlaryny mercek altyna alyyor. Ayny zamanda Türk tiyatrosundaki epik ve absürd tiyatro örneklerini de masaya yatyrarak kar?yla?tyrmaly bir inceleme sunuyor. Özsoysal, bu kapsamly kar?yla?tyrmadan sonra her iki metin stratejisinin de bizim tiyatromuzdaki uygulamalarynda okura byrakylan bo? alanyn fazlaca daraltylmasy gibi kimi aksaklyklaryn oldu?u sonucuna varyyor.

Yazaryn, oyunun sorgulayycy ve dü?ündüren yanlarynyn ortadan kalkmasyna neden olan didaktik bir anlatym benimsemesi, Türkiye’nin XX. yüzyyl boyunca siyasal ve sosyal alanlarda geçirdi?i çalkantyly ya?antylaryn etkisiyle ?ekillenmi? görünüyor. Sanatyn, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde halky e?itmenin bir aracy olarak ele alynmasy, sonraki yyllarda giderek “Yazar aydyn insaandyr.” anlayy?yna dönü?tü ve yazary bir tür “toplumsal ö?retmen” konumuna yerle?tirdi. Bu da, yazarlaryn kar?y duru? sergiledi?i dayatmacy iktidar yapylaryny kendi metinlerinde de kurmalaryna yol açty. Böyle bir noktadan bakyldy?ynda yazarlarymyz, temelde etkilendikleri ve uygulamaya çaly?tyklary metin stratejilerinin uza?ynda kaldylar ve sonuçta ortaya izleyici-sahne/okur-metin ili?kisi aksayan eserler çykty.

Yzleyici/sahne-okur-metin ili?kilerindeki aksaklyklaryn, oyunlaryn yeni gösterimlerinde a?ylabilmesi için dramaturglaryn bu ili?kileri yeniden kurgulamasy zorunlu hâle geliyor. Bunun için ise her bir aksakly?yn etraflyca ele alynyp de?erlendirilmesi ?art. “Tiyatro Metinlerinde Alymlama ve Metin Stratejileri” i?te bu sorunun üzerinde duran ilk inceleme olmasy yönüyle önemli bir kitap olarak çykyyor kar?ymyza.


Tiyatro Metinlerinde Alımlama ve Metin Stratejileri Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.