Ursula K. LeGuin Mülksüzler E-BOOK - Ursula K. LeGuin Mülksüzler E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Ursula K. LeGuin   >   Mülksüzler E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-14 tarihinden bu yana 120 defa online okundu ve 505 defa indirildi.

Ursula K. LeGuin Mülksüzler E-kitap, Ursula K. LeGuin Mülksüzler E-Book
Ursula K. LeGuin tarafından yazılan ve Roman , kategori klasmanında olan Mülksüzler isimli kitabın açıklaması :

"...Vermedi?imiz ?eyi alamazsynyz, kendinizi vermeniz gerekir. Devrim'i satyn alamazsynyz. Devrim'i yapamazsynyz. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadyr ya da hiç bir yerde de?ildir." Konu?masyny bitirirken, yakla?an polis helikopterlerinin gürültüsü sesini bo?maya ba?lady.

"Romanym Mülksüzler, kendilerine Odocu diyen küçük bir dünya dolusu insany anlatyyor; Odo romandaki olaylardan ku?aklarca önce ya?amy?, bu yüzden olaylara katylmyyor, ya da yalnyzca zymnen katylyyor, çünkü bütün olaylar aslynda onunla ba?lamy?ty.

"Odoculuk anar?izmdir. Sa?y solu bombalamak anlamynda de?il: kendine hangi saygyde?er ady verirse versin bunun ady tedhi?çiliktir. A?yry sa?yn sosyal-Darwinist ekonomik özgürlükçülü?ü de de?il; düpedüz anar?izm: eski Taocu dü?üncede öngörülen, Shelley ve Kropotkin'in, Goldmann ve Goodman'yn geli?tirdi?i biçimiyle. Anar?izmin ba? hedefi, ister kapitalist isterse sosyalist olsun, otoriter devlettir; önde gelen ahlaki ve ilkesel temasy ise i?birli?idir (dayany?ma, kar?ylykly yardym). Tüm siyasal kuramlar içinde en idealist olany anar?izmdir; bu yüzden de bana en ilginç gelen kuramdyr."


Mülksüzler Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.