Alan Woods Aklın isyanı E-BOOK - Alan Woods Aklın isyanı E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Alan Woods   >   Aklın isyanı E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-10 tarihinden bu yana 157 defa online okundu ve 555 defa indirildi.

Alan Woods Aklın isyanı E-kitap, Alan Woods Aklın isyanı E-Book
Alan Woods tarafından yazılan ve Felsefe & Sosyoloji , kategori klasmanında olan Aklın isyanı isimli kitabın açıklaması :

21. yüzyyla girdi?imiz ?u syralarda, bilim ve felsefe bir yol ayrymyna gelmi? görünüyor. Bilim ve teknolojinin 20. yüzyylda kaydetti?i e?siz ba?arylar bir yandan gezegenimizin kar?y kar?yya bulundu?u bütün sorunlaryn çözümü için muazzam bir potansiyel sunarken di?er yandan da onun toptan imhasy için bir tehdit olu?turuyor. Ynsanly?a çok daha sa?lykly bir ya?am olana?y sunan genetikteki çarpycy geli?meler, en karanlyk yrkçy ve ayrymcy dü?üncelere dayanak yapylabilmektedir. Maddenin derinliklerindeki muazzam enerjinin ke?fedilmesi de ayny sonucu do?urdu. Bu enerji uygun biçimler altynda insanly?a büyük bir refah getirebilecekken, nükleer bombalar ve mevcut nükleer santraller biçiminde bir karabasan olarak kar?ymyza dikilmi?tir.

Öte yandan özellikle teorik fizik ve kozmoloji alanynda bir mistisizme kayma e?ilimi görüyoruz. Sözde evrenin do?u?unu açyklayan "Büyük Patlama" teorisi gibi teoriler bir Yaratycynyn varly?yny kanytlamak için kullanylyyor. Bilim yüzyyllardyr ilk kez dinsel gericili?e inandyrycylyk kazandyrma i?ine ko?uluyor. Yine de bu, hikayenin yalnyzca bir yany.

Giderek artan sayyda bilimci eski baky? açysyndan ho?nutsuz hale geliyor. Kaos ve Karma?yklyk teorisinin hyzly yükseli?i, son yyllarda bilimdeki en önemli geli?melerden biridir. Bu yeni e?ilimin dile getirdi?i pek çok fikir, 150 yyl önce Marx ve Engels'in geli?tirdikleri diyalektik materyalizmin teorilerine ?a?yrtycy ölçüde benzemektedir.

Bu eserin önemli bir kysmy, Marksist felsefeyle yeni teoriler arasyndaki ili?kinin ara?tyrylmasyna ayrylmy? bulunuyor. Acaba bu kar?yla?ma bilimin yönteminde yeni ve heyecan verici bir atylyma temel sa?layacak my?


Aklın isyanı Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2018 © Ekitap Arşivi - .
.