Stephen Hawking Zamanın Daha Kısa Tarihi E-BOOK - Stephen Hawking Zamanın Daha Kısa Tarihi E-kitap

Son Yorumlanan E-Kitap


  İleri Excel
  Cazibe
  Çirkinin Aşığı

Stephen Hawking   >   Zamanın Daha Kısa Tarihi E-Kitap


Arkadaşına Öner
Okuyacaklarıma Ekle
Okundu Olarak İşaretle

Bu E-Kitap eklendigi 2012-06-06 tarihinden bu yana 275 defa online okundu ve 775 defa indirildi.

Stephen Hawking Zamanın Daha Kısa Tarihi E-kitap, Stephen Hawking Zamanın Daha Kısa Tarihi E-Book
Stephen Hawking tarafından yazılan ve Popüler Kültür , kategori klasmanında olan Zamanın Daha Kısa Tarihi isimli kitabın açıklaması :

Evren hakkynda gerçekten ne biliyorsunuz? Bunu nasyl biliyorsunuz? Evren nereden geliyor ve nereye gidiyor? Zamanyn Kysa Tarihi'nin özünü olu?turan bu sorular, bu kitabyn da oda?ynda.
(...)

Ayryca, yeni kuramsal ve gözlemsel sonuçlary ekleyerek kitaby güncelleme fyrsaty bulmu? olduk. Zamanyn Daha Kysa Tarihi, fizik kuvvetlerini birle?tiren eksiksiz bir kuramyn bulunmasyyla ilgili son geli?meleri de anlatyyor. Özellikle sicim kuramynda meydana gelen geli?meleri ve fizik kuramlarynyn birli?ine i?aret eden görünürde farkly kuramlaryn benzerliklerini ya da "ikili?ini" anlatyyor.
(...)

Kyrk yyl kadar önce Richard Feynman, "Hâlâ ke?ifler yapylan bir ça?da ya?ady?ymyz için ?anslyyyz. Typky Amerika'nyn ke?fi gibi; bir kereden fazla ke?fedilmez. Ça?ymyz, do?anyn temel yasalarynyn ke?fedildi?i ça?dyr" demi?ti. Bugün, evrenin do?asyny anlamaya her zamankinden daha yakynyz. Bu kitaby yazma amacymyz, bu ke?iflerin ve sonuçta ortaya konan yeni gerçeklik tablosunun heyecanyny payla?maktadyr."
(Arka Kapak)

Evrenin bilinmezlerini hangimiz merak etmeyiz ki?.. Yalnyzca bilinmezlerini de?il, hakkynda bildiklerimiz bile hâlâ bir merak konusu de?il midir?.. Evren nereden gelip nereye gidiyor? Onun hakkyndaki bilgileri nereden ve nasyl elde ediyoruz? Ya da gerçekten neyi ne kadar biliyoruz? Bütün bu sorularyn yanytyny almak için ça?ymyzyn en önemli fizikçisi Stephen Hawking'den daha yetkili bir ba?vuru dü?ünülemez herhalde. Hawking, bu konuda yazdy?y ilk kitaby Evrenin Kysa Tarihi yayymlandy?ynda gördü?ü büyük ilgi yanynda bir o kadar da yeni bir talebi kar?ylamak zorunda kaldy. Stephen Hawking bu kez Zamanyn Daha Kysa Tarihi'ni yazarak evrenle ilgili tüm kuramlary yeniden ele aldy. Bilimsel olarak kanytlar ile sonuçlar elbette yeni kitabynda da ayny. Ama bu kitabyn en önemli farky, önemli kavramlary daha rahat anla?ylacak biçimde açyklamy? olmasy. Zamanyn Daha Kysa Tarihi, ça?da? fizi?in en zor konularyndan söz eden ancak syradan birine bile anlatmayy ba?arabilen bir kitap


Zamanın Daha Kısa Tarihi Hakkında Yorumlar
Ekitap Arşivi adlı sitemizde paylaşılan tüm e-kitaplar sunucumuzla alakası olmayan çesitli paylaşım ortamlarında barındırılmaktadır. Sitemiz sadece bu kaynaklardan eklenmiş ve ekleyenler tarafından paylaşıma açılmış e-kitapları yayınlamaktadır. Sunucularımıza kesinlikle yükleme yapılmamaktadır. Bu yüzden Ekitap Arşivi sitesi hiç bir yasal hükümlülüge tabi tutulamaz. Eğer tehlif hakkının size yada yayın evinize ait olduğu bir içerik ile karşılaşırsanız lütfen iletişim sayfamızdan kitabın kaldırılması talebinde bulunun. Tehlif hakkı bildirim değerlendirmeleri 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve ilgili kitap paylaşımı durdurulacaktır.

Copyright 2012 - 2020 © Ekitap Arşivi - .
.